Odaberite
Obnova Društveno-vatrogasnog doma u Družbincu vrijedna 1,7 milijuna kuna

U općini Petrijanec pred završetkom je još jedan značajan projekt – rekonstrukcija Društveno-vatrogasnog doma u Družbincu vrijedna 1,7 milijuna kuna. Naime,  nakon prvih razgovora vezanih uz rekonstrukciju spomenutog doma u prosincu 2017. godine te rješavanja imovinsko – pravnih odnosa, lani je u ožujku projekt prijavljen pod nazivom „Unaprjeđenje komunalnog standarda – rekonstrukcija vatrogasno  društvenog doma Družbinec“ sufinanciranje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, prema programu Kapitalne pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva.

Nakon uspješne prijave i evaluacije projekta odobreno je sufinanciranje u iznosu od 405.000,00 kuna od ukupne investicije od 1,7 milijuna kuna.  Riječ je o  građevinsko obrtničkim radovima, odnosno unutarnjem uređenju Doma kao i ostalim radovima u zgradi i oko nje.

Između ostalog, dogradilo  se istočno pročelje, nadogradilo se krovište iznad rekonstruiranog dijela zgrade, izveo se energetski učinkovit fasadni sustav te su izrađene nove vodovodne, strojarske (novo grijanje) i elektroinstalacije. Osim spomenutog, uredit će se i okoliš zgrade, odnosno postavljeni su rubnici za budući parking koji će se izvesti naknadno prilikom izvođenja i asflatiranja ulica Alojzije Stepinca. Uz buduće asfaltirane površine, dio parkirališta bit će ošljunčan, dok će se ostale površine ozeleniti – pojasnio je načelnik Općine Petrijanec SDP-ov Željko Posavec.

Obnova Društvenog doma u Družbincu samo je jedan od projekata na području Općine koji su unatrag dvije godine u tu općinu doveli investicije koje se mjere u milijunima kuna.

-Svi smo svjedoci velikih projekata od ulaganja u komunalnu i prometnu infrastrukturu. No, morao priznati da su mi upravo ovakav ulaganja u naše društvene domove možda i najdraža jer ona znače puno bolje uvjete za naše vatrogasce ali i sve mještane koji ih koriste. Uređenje doma u biti je izraz zahvale našim vatrogascima kao i svim udrugama koje oplemenjuju društveni život naše Općine – zaključio je Posavec.       Otvorenje novouređenog Društveno-vatrogasnog doma u Družbincu planirano je za 16. lipnja.

Kronološki pregled :

 • 14.03.2018. prijava projekta za sufinanciranje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja
 • 23.04.2018. Izdana građevinska dozvola, pravomoćna 18.05.2018.
 • 21.06.2018. Izdana odluka o sufinanciranju projekta od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja – glavne aktivnosti: Glavne aktivnosti na projektu su:
 1. a) uklanjanje prostorija spremišta DVD-a uz garažu vatrogasnog vozila na sjevernom pročelju,
 2. b) uklanjanje prostorija sanitarija uz dvoranu na južnom pročelju,
 3. c) planiranje prostorije spremišta u sektoru uklonjenih sanitarija
 4. d) dogradnja istočnog pročelja: dogradnja garaže vatrogasnog vozila, rekonstrukcija kuhinje, formiranje centralnog ulaza za korisnike i komunikacija, formiranje prostorija DVD-a i sanitarija, te natkrivene terase,
 5. e) nadogradnja kosog krovišta iznad rekonstruiranog dijela zgrade nadozidom 100cm,
 6. f) izvedba energetski učinkovitog fasadnog sustava,
 • 07.08.2018. Dokumentacija je objavljena na Elektronični oglasnik Javne nabave – za savjetovanje (30) dana
 • 07.09.2018. Raspisana je javna nabava (60 dana)

 

OPIS POSTOJEĆE ZGRADE DRUŠTVENOG DOMA DRUŽBINEC:

Predmetna katastarska čestica br. 3/6, k.o. Družbinec, pravilnog je tlocrtnog oblika orijentirana sjever-jug, a nalazi se u mjestu  Družbinec, istočno uz Dravsku ulicu i južno uz ulicu A. Stepinca. Ukupne je tlocrtne površine 1.311,0 m2.

Kolni i pješački prilaz na parcelu je sa zapadne strane sa lokalne prometnice, Dravske ulice (LC-25031). Čestica kao uglovna prema sjeveru graniči i sa nerazvrstanom cestom, spomenutom ulicom A. Stepinca.

Čestica je u naravi izgrađena zgradom vatrogasno-društvenog doma. Zgrada je izgrađena u sjeverozapadnom dijelu parcele udaljena 5,0-5,30m od regulacijske linije Dravske ulice, te na regulacijskoj liniji ulice A. Stepinca. Od susjednih međa zgrada je udaljena više od 3,0m.

U sektoru prilazne ceste – lokalne prometnice, Dravske ulice, širine asfaltiranog kolnika 5,10m, postoji sva potrebna infrastruktura, osim kanalizacije, a na koju je zgrada i priključena.

Postojeća zgrada vatrogasno-društvenog doma prizemnica je bez podruma, sa tavanom bez nadozida. Ukupne je tlocrtne dimenzije 32,90 x 6,70m i površine 211,50m2. Visina vijenca zgrade iznosi 3,70m, a sljemena 6,60m.

Ulaz za vatrogasna vozila, kao i ulaz u zgradu je sa zapadne strane, Dravske ulice.

 

NOVOPLANIRANO – IZGRAĐENO

Rekonstrukcija postojeće zgrade:

 1. a) uklanjanje prostorija spremišta i ureda DVD-a uz garažu vatrogasnog vozila na sjevernom pročelju,
 2. b) uklanjanje prostorija sanitarija uz dvoranu na južnom pročelju,
 3. c) planiranje prostorije spremišta u sektoru uklonjenih sanitarija,
 4. d) dogradnja istočnog pročelja: dogradnja garaže vatrogasnog vozila, rekonstrukcija kuhinje, formiranje centralnog ulaza za korisnike i komunikacija, formiranje prostorija DVD-a i sanitarija, te natkrivene terase,
 5. e) nadogradnja kosog krovišta iznad rekonstruiranog dijela zgrade nadozidom 100cm,
 6. f) izvedba energetski učinkovitog fasadnog sustava,
 7. g) postojeći ulaz za vatrogasna vozila na zapadnom pročelju neće se mijenjati, a uz isti je planiran i centralni ulaz za korisnike.
 8. h) postojeća asfaltirana površina na parceli uz Dravsku ulicu će se koristiti za prilaz vozila, prometno definirana barijerom za vozila, odvojenim ulazom i izlazom te potrebnim radijusima priključenja.

OPIS GRAĐEVINE

Nakon rekonstrukcije, zgrada će biti prizemnica bez podruma, sa neuređenim potkrovljem visine nadozida 100cm u sjevernom dijelu zgrade, tlocrtnih dimenzija  30,20 x 6,90m + 15,30 x 4,25m, ukupne površine 274,0m2. Visina vijenca zgrade iznosi 4,40m, a sljemena 7,25m. Ulaz za vatrogasna vozila, kao i ulaz u zgradu je sa zapadne strane, Dravske ulice. Zgrada ima i sekundarni izlaz iz spremišta na istočnom pročelju.

Rel.kota +-0,00 (aps. kota 184,80) će biti za 20 cm iznad postojećeg nivoa asfaltirane površine u sektoru ulaza.

NAMJENA GRAĐEVINE

Postojeća zgrada društvenog doma javna je zgrada društvene namjene, a po rekonstrukciji zadržat će se ista.

Organizacija prostorija po rekonstrukciji zgrade:

 

PRIZEMLJE – ulazni dio, hodnik, kuhinja, dvorana, spremište, sanitarni čvor  m+ž, ured DVD-a, garaža za 1 manje vatrogasno vozilo, sa mogućim korištenjem otvora u stopu za eventualno odlaganje dijela opreme u potkrovlju.

Konstrukcija zgrada je klasična zidana blok opekom sa a.b. vertikalnim i horizontalnim ukrutama, te polumontažnom fert konstrukcijom stropova. Konstrukcija kosog krova je drvena, a pokrov glineni crijep. Zgrada će se kompletno fasadno izolirati sa etics sistemom debljine izolacije 10 cm,  a termoizolacija je predviđena u podnoj, stropnoj i krovnoj konstrukciji. Vanjska stolarija je planirana od PVC profila sa trostrukim IZO ostakljenjem.

Galerija fotografija starog društvenog doma:

Galerija  radovi:

 

Slike rekontruiranog doma:

 

 

Skip to content