Odaberite
Sustavna deratizacija na području Općine

Obavještavamo Vas, da provodimo SUSTAVNU DERATIZACIJU  s početkom   10.04.2019.g.   u  OPĆINI PETRIJANEC. s početkom u naselju NOVA VES PETRIJANEČKA, a zatim MAJERJE, PETRIJANEC, ZELENDVOR, KOMAR, DRUŽBINEC, STRMEC PODRAVSKI.

AKCIJOM ĆE SE OBUHVATITI SLJEDEĆA NASELJA OPĆINE PETRIJANEC (PETRIJANEC, MAJERJE, NOVA VES PETRIJANEČKA, ZELENDVOR, KOMAR, DRUŽBINEC I STRMEC PODRAVSKI), KAO I SVE POVRŠINE POGODNE ZA RAZMNOŽAVANJE I ZADRŽAVANJE GLODAVACA (SMETIŠTA, KANALI).

UPOZORAVAMO VAS da ćemo deratizaciju obavljati sa 2 zaštitne kutije po domaćinstvu u kojima će biti izložena meka. Za sve daljnje upute stoje Vam na raspolaganju djelatnici Odjela za higijenu, okoliš i sanitaciju Veterinarske stanice d.d. Varaždin.

UMOLJAVAMO VAS:

– da štakore i miševe zakopate,

– da zatrovane meke ne dirate i ne premještate,

– da sve probleme oko mjera deratizacije na licu mjesta iznesete osoblju koje obavlja deratizaciju ili na br. 099/4735141,

– da za vrijeme postavljanja meka na Vašim domaćinstvima  mora biti prisutna odrasla osoba.

 

NAPOMINJEMO VAM da štakori i miševi ugibaju nakon 3-7 dana poslije uzimanja meke.

 

Veterinarska stanica d.d. Varaždin

Skip to content