Odaberite
U Općini Petrijanec u tijeku investicije vrijedne 11,5 milijuna kuna prijavljene 2018.-e godine

Općina Petrijanec posljednjih godinu dana provodi projekte vrijedne oko 11,5 milijuna kuna što je možda i jedno od najvećih investicijskih razdoblja u posljednje vrijeme. Osim toga općina je prijavila čak 23 projekta prema EU i nacionalnim fondovima. Istaknuto je to u sklopu izvješća o radu načelnika u drugom polugodištu prošle godine što je bila jedna od glavnih točaka sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijanec održane u srijedu.

Kako je naglasio u izvješću, svoje je aktivnosti načelnik Željko Posavec provodio uz stručnu, administrativnu i tehničku potporu općinskih službi te u okviru financijskih mogućnosti planiranih proračunom.
„Nastojao sam obavljati poslove iz svoje nadležnosti na način koji će osigurati uvjete za što kvalitetnije zadovoljavanje lokalnih potreba mještana Općine Petrijanec koje pozivam da kada imaju potrebu, nekakav prijedlog ili problem, dođu kako bismo zajednički pokušali rješavati naše probleme i ostvariti naše planove”, istaknuo je Posavec.

Ukupni prihodi poslovanja Općine Petrijanec u 2018. godini iznosili su 10.621.136,67 kuna, dok su istovremeno rashodi bili 10.573.646,43, rekao je načelnik te naveo i niz projekata prijavljenih prošle godine.

Mnogi su od ukupno prijavljena 23 projekta odobreni i u fazi su realizacije, kao što su energetska obnova društvenog doma u Novoj Vesi Petrijanečkoj, rekonstrukcija vatrogasno društvenog doma Družbinec koja je pri samom kraju sa izvođenja, te izgradnja komunalne infrastrukture na groblju u Novoj Vesi Petrijanečkoj (Parterno uređenje groblja). U tijeku je i realizacija projekata “Zaželi – pomoć u zajednici za starije osobe“ te „Reciklitraj – Profitiraj” u partnerstvu sa nositeljem projekta Općinom Maruševec, dok je projekt georadarskih istraživanja na području Komara već proveden.

„U tijeku je nadogradnja Dječjeg vrtića Petrijanec, a očekuju se i pozitivna odluka za projekt „Izgradnja i rekonstrukcija komunalne infrastrukture na groblju u Petrijancu (parterno uređenje parcele groblja)“, a ono što nam je iznimno važno je i „Rekonstrukcija ceste i oborinske kanalizacije u Ulici Butina“, naglasio je Posavec dodavši da je riječ o projektu vrijednom 1,8 milijuna kuna, koji je 100% odobre i sufinanciran sredstvima Europske unije.

Na području općine provesti će se i projekti WIFI4U – besplatan pristup bežičnom internetu (Wi-Fi) na javnim prostorima a isto tako se nadamo i energetskoj obnovi zgrade Sportskog centra Nova Ves, a za još nekoliko projekata očekuje se odobrenje.
Ukupna vrijednost ugovorenih projekata u 2018. godini nešto je veća od 11,8 milijuna kuna, što je jednako vrijednosti dva izvorna proračuna, a Općina Petrijanec sudjeluje u financiranju s 3,9 milijuna kuna.

Načelnik Posavec istaknuo je i kako je iz općinskog proračuna dosta sredstava izdvojeno za obrazovanje:
„Na predškolski i rani odgoj, odnosno sufinanciranje troškova vrtića i asistenta u vrtiću izdvojili smo 1.1 milijun kuna, za potrebe smještaja oko 125 djece, a za stipendije učenika i studenata od rujna 2018. godine ukupno je iz općinskog proračuna utrošeno 198.500,00 kuna.
Osim toga, izdvojili smo sredstva za donacije brojnim udrugama u skladu sa prijavljenim planom rada na našem području, a kapitalne donacije su dobili i DVD Strmec z vatrogasno vozilo i Vjerska zajednica župa sv. Petra za ugradnju električnog zvona u kapelicu u Majerju.”

Posavec je naglasio da je Općina Petrijanec u ovoj godini prijavila četiri nova projekta, a odnose se na rekonstrukciju i proširenje ulica u Petrijancu i Majerju te nabavku komunalne opreme (šumski malčer).

Osim izvješća načelnika, petrijanečki su općinski vijećnici prihvatili izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom. Istaknuto je da je u 2018. godini na području općine Petrijanec prikupljeno ukupno oko 505 tona otpada, od čega 370 tona miješanog komunalnog otpada. Razina selekcije otpada je na 24,5 posto. Plan se, zaključeno je, provodi sukladno odredbama i važećim propisima, a Općina Petrijanec intenzivno radi na povećanju svijesti građana, planiranju edukacijskih akcija te stalnog informiranja o novostima vezanima u održivo gospodarenje otpadom na području Općine.

Na sjednici je usvojeno i izvješće o primjeni agrotehničkih mjera na području Općine Petrijanec u 2018. godini, kao i odluka o donošenju Plana djelovanja Općine Petrijanec u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu, a donijeta je i odluka o imenovanju ulice u naselju Majerje, prema kojoj će nerazvrstana cesta NC2053 Molve nositi naziv Gospodarska ulica.

Tablični prikaz ugovorenih i/ili realiziranih projekata u 2018. godini:

NAZIV PROJEKTA UKUPAN IZNOS PROJEKTA (kn) IZNOS ZATRAŽEN PROJEKTOM (kn) IZNOS SUFINANCIRANJA (kn)

ODOBRENO

IZNOS (UDIO) OPĆINE U PROJEKTU (kn)
Energetska obnova Društvenog doma Nova Ves 639.343,13 260.888,43 260.888,43 378.454,70
Energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta na području Općine Petrijanec 621.811,25

(720.920,03)

425.342,81 200.000,00 421.811,25
Unaprjeđenje kom. standarda –rekonstrukcija D.D. Družbinec 1.056.997,80 450.000,00 405.000,00 651.997,80
Izgradnja komunalne infrastrukture na groblju u Novoj Vesi Petrij. 410.000,00 205.000,00 205.000,00 205.000,00
“Zaželi”  -program zapošljavanja žena 2.179.448,00 2.179.448,00 2.179.448,00 0
Recikliraj-Profitiraj- pratneri u projektu 605.088,42 565.088,24 565.088,24 40.000,00
Družbinec, lok. Komar 42.937,50 30.000,00 30.000,00 12.937,50
Nadogradnja dječjeg vrtića Petrijanec 3.317.475,00 1.957.310,00 1.467.982,00 1.849,493,00
Program ruralnog razvoja, Mjera 7.2.2.-Rekonstrukcija ceste i oborinske kanalizacije nerazvrstane ceste na k.č.br. 55 do 1026. k.o. Petrijanec – Ulica Butina  

 

1.816.806,69

 

 

1.750.437,25

 

 

1.750.437,25

 

 

66.369,44 (nadzor)

Javni poziv za iskaz interesa za nabavku spremnika za odvojeno prikupljanje otpada  

336.362,86

 

285.908,44

 

285.908,44

 

50.454,42

Obnova sanitarnog čvora zdravstvene i stomatološke ambulante te prostora čajne kuhinje  

44.993,75

 

44.993,75

 

44.993,75

 

0

WIFI4YOU-besplatan pristup bežićnom internetu na javnim površ. 111.000,00 111.000,00 111.000,00 0
Europa za građane, Projekt „Volontiranje u vremenima krize“ 37.000,00 37.000,00 37.000,00 0
Energetska obnova zgrade Sportskog centra Nova Ves na adresi Rade Končara 10, Nova Ves Petrijanečka  

634.946,38

 

340.098,26

 

340.098,26

 

294.848,12

 UKUPNO  11.854.210,60 kn  8.642.515,18 kn  7.882.844,37 kn  3.971.366,23 kn
Skip to content