Odaberite
Općina Petrijanec završila s projektom obnove javne rasvjete vrijednim više od 600 tisuća kuna

Uz velike projekte na uređenju i izgradnji komunalne i cestovne infrastrukture kao i na javnim objektima, od vrtića do društvenih domova, u Općini Petrijanec nastavlja se i obnova javne rasvjete. Tako je Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije upućen zahtjev za sufinanciranje projekta “Energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta na području Općine Petrijanec”, vrijednog 621 tisuću kuna. Nakon što je projekt ocijenjen iznimno dobrim, potpisan je ugovor prema kojem će ga Ministarstvo sufinancirati s ukupno 200.000,00 tisuća dok će se veći dio sredstava osigurati iz proračuna.

– Općina Petrijanec nastavlja s provođenjem projekata radi ostvarivanja dugoročnih ciljeva stvaranja modernog i ekološki prihvatljivog modela sustava javne rasvjete. Nova i modernizirana rasvjeta znači uštede u proračunu kako bi se ta sredstva mogla iskoristiti za druge svrhe od školstva, socijalnih davanja, pomaganja udrugama do daljnjeg uređenja naše Općine – pojasnio je načelnik Općine, SDP-ov Željko Posavec.

Radovi su trajali oko tri mjeseca tijekom kojih je u naselju Petrijanec, u Ulici Vladimira Nazora, Ulici bana Jelačića dijelom u Zelendvorskoj ulici i u Ulici Miroslava Krleže, te naselju Majerje, u Ulici Stjepana Radića i Novoveškoj ulici, zamijenjene dotrajale svjetiljke. One su se zamijenile svjetiljkama koje su ekološki i ekonomski usuglašene s važećom zakonskom regulativom normom i Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja. Obavit će se i promjena načina regulacije svjetiljki koje će sredinom noći svijetliti smanjenim intenzitetom.

Projekt će rezultirati modernizacijom ukupno 6,3 km javne rasvjete naselja Petrijanec i Majerje, s ugrađenom 191 svjetiljkom nove generacije LED izvora svjetlosti.

– Osim ušteda i ekološki prihvatljivije rasvjete još važniji je faktor sigurnosti. Sada na glavnoj ulici tj. državnoj prometnici D2 imamo na svakom stupu javnu rasvjetu usmjereno točno na cestu i kolnik. Nova rasvjeta ujedno je i bolja rasvjeta što znači da će na spomenutim prometnicama uskoro biti i bolja vidljivost. Bolja vidljivost znači i veću sigurnost posebice pješaka i biciklista u noćnim satima. Ovim putem zahvaljujem se  Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije – zaključio je Posavec.

 

Ovim projektom postižu se sljedeći ciljevi:

 1. usklađivanje postojećeg sustava javne rasvjete s normiranim svjetlotehničkim
 2. vrijednostima (HRN EN 13 201) kao uvjet prometne sigurnosti zaštita okoliša (zaštita okoliša i stambenih zona od svjetlosnog onečišćenja, uklanjanje štetnih radnih tvari izvora svjetlosti, smanjivanje emisije stakleničkih plinova),
 3. povećavanje energetske učinkovitosti sustava.

 

Gore navedene ciljeve možemo strukturno prikazati i na sljedeći način:

Opći cilj:

 • Podizanje kvalitete i učinkovitosti sustava javne rasvjete na dijelu područja Općine Petrijanec, u naselju Petrijanec i Majerje koja je u funkciji:
 • uštede u potrošnji električne energije (povećanje energetske učinkovitosti)
 • smanjenje emisije CO2
 • eliminacija svjetlosnog onečišćenja
 • smanjenje troškova održavanja
 • povećanje prosječne osvijetljenosti (usklađenje s normom HRN EN 13 201)
 • očuvanje ekosustava
 • poboljšanje kvalitete života lokalnog stanovništva.

 

Ovim projektom posebna pažnja je posvećena sljedećem:

a) postizanju propisanih zahtjeva razreda rasvijetljenosti ceste ili druge javne površine udovoljavaju s nižim energetskim i okolišnim opterećenjima (kW, kWh/god, tCO2/god),

b) postizanju veće bilance (razliku projektiranog i postojećeg stanja) izračunate uštede energetskih veličina i redukcije stakleničkih plinova i bolji indikator projektnog ulaganja (kn/tCO2god.),

c) uklanjanju kritičnih točaka s najvećim opterećenjem okoliša i energetskog sustava u postojećem stanju javne rasvjete:

 • predimenzionirane instalacije javne rasvjete
 • živini izvori svjetlosti
Skip to content