Aktivnosti UDVDR kluba Petrijanec

Nastavljena je uspješna suradnja UDVDR kluba Petrijanec sa III OŠ Varaždin. Članovi UDVDR kluba Petrijanec i njihov gost Damir Laljek nastavili su sa prenošenjem istine o Domovinskom ratu sa učenicima osmih razreda.

Djeca su sa zanimanjem pratila izlaganja Damira Laljeka, Stjepana Jovana, Franje Mušića i Vladimira Milavca. Sve je zabilježeno fotografijama Ivice Nella koji je bio tehnička potpora ovoj prezentaciji.