Započela provedba projekta razmjene elektroničkih računa između  tijela javne vlasti, javnih i privatnih poduzeća

Digitalizacija poslovanja gospodarskih subjekata i javne administracije, njezino
rasterećenje te povećanje transparentnosti predstavljaju faktore rasta koji osuvremenjuju
javnu administraciju i čine je učinkovitom te donose financijsku korist na ukupnoj
gospodarskoj razini.

“eINVOICING for Croatian Public Authorities 2016-HR- IA-0090” ili kraće eICPA,
projekt usmjeren je k promociji i ubrzanju primjene eRačuna/eFakturiranja u Republici
Hrvatskoj između tijela javne vlasti, javnih i privatnih poduzeća, poboljšanjem postojećeg
tehničkog i organizacijskog okruženja za razmjenu elektroničkih računa.
TRAJANJE PROJEKTA:19.09.2017. – 19.09.2018.

BUDŽET PROJEKTA: Ukupna vrijednost: 352,268 €, EU sufinanciranje: 264,201€
Grant Agreement/Ugovor o darovnici: Potpisan 24/08/2017
Opći ciljevi projekta su:
– poticanje i promocija korištenja elektroničke razmjene računa s javnom upravom,
– integracija novih tijela javne uprave (županije, općine, javne tvrtke),
– prilagodba formata razmjene eRačuna sukladno novom standardu Europske unije te
– nadogradnja tehnološke osnove sa eDelivery komponentom.

Na eICPA projektu nastavljamo i sa daljnjim unaprjeđivanjem platforme eInvoice B2A
Exchange HUB uspostavljenom kroz prvi CEF projekt eRačun B2A, prateći EU smjernice i
preporuke.

Nositelj i koordinator projekta je MINISTARSTVO GOSPODARSTVA,
PODUZETNIŠTVA I OBRTA, dok su projektni partneri IN2, FINA, ZAGREBAČKA
ŽUPANIJA, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA, ISTARSKA ŽUPANIJA, OPĆINA
KAMANJE, OPĆINA PETRIJANEC te VODOVOD I KANALIZACIJA SPLIT.

IZJAVA O ODGOVORNOSTI: Isključivu odgovornost za ovu publikaciju preuzima autor. Europska unija nije odgovorna za bilo
kakvu uporabu podataka nastalih od informacija sadržanih u publikaciji.