Odaberite
Konstituirani Mjesni odbori

Izbori za Vijeća mjesnih odbora, koji djeluju kao savjetodavna tijela Općinskom vijeću i Načelniku, održani su u isto vrijeme kada i lokalni izbori. Prvo je konstituirano Vijeće mjesnog odbora Petrijanec koje će djelovati u sastavu: Darjan Lukaček ,Josip Bačan, Silvija Šincek Humek, Josip Levanić, Ivica Krpač (HDZ,HSS,HSLS),Danijela Oreški, Dražen Patrčević (HNS), Tihomir Krfogec i Monika Maltarski (SDP). Za predsjednika jednoglasno je izabran Darjan Lukaček.

Drugo je konstituirano Vijeće mjesnog odbora Družbinec koje će djelovati u sastavu: Ivica Darabuš, Vedran Kranjčić, Ivana Križmarić (HDZ,HSS, HSLS), Tomislav Križnjak, Mladen Četrtek (HNS), Zoran Golubić i Ines Jurković (SDP). Za predsjednika jednoglasno je izabran Tomislav Križnjak.

Treće je konstituirano Vijeće mjesnog odbora Nova Ves Petrijanečka koje će djelovati u sastavu: Krunoslav Jovan, Sanja Martinčević (HDZ, HSS, HSLS), Davor Golub, Ivanka Divjak, Maja Mikulec (NS Reformisti) Ivica Koprek i Božica Novoselec (SDP). Za predsjednicu jednoglasno je izabrana Ivanka Divjak.

Četvrto je konstituirano Vijeće mjesnog odbora Zelendvor koje će djelovati u sastavu: Hrvoje Šincek, Romana Koprek (HDZ, HSS, HSLS), Anita Videc, Alen Videc (HNS) i Stjepan Belšćak (SDP). Za predsjednicu jednoglasna je izabrana Anita Videc.

Sljedeće je konstituirano Vijeće mjesnog odbora Majerje koje će djelovati u sastavu: Igor Bahun, Ana Siročić (HDZ, HSS, HSLS), Zvonko Potočnjak, Marko Herceg, Nevenka Herceg (HNS), Josip Rožđak i Valentino Mateuš (SDP). Za predsjednika jednoglasno je izabran Zvonko Potočnjak.

Posljednje je konstituirano Vijeće mjesnog odbora Strmec Podravski koje će djelovati u sastavu: Josip Božić, Tomica Telebar, Marko Jurajec, Lidija Levanić, Srećko Skrbnik (HDZ, HSS, HSLS), Nikola Liber (HNS) i Zvonko Sokač (SDP). Za predsjednika jednoglasno je izabran Josip Božić.

Na svim vijećima konstatirano je da svojom savjetodavnom ulogom ona mogu pomoći načelniku i Općinskom vijeću u rješavanju problema s kojima se susreću žitelji općine Petrijanec.

Skip to content