Odaberite
Likovna kolonija

U razdoblju od 29. rujna do 01. Listopada 2016. godine, u organizaciji Općine Petrijanec te Udruga „Petrovke“ i „Mladi u Petrijancu“, održati će se likovna kolonija koja će se odvijati širom naše općine. Na koloniji će sudjelovati mladi umjetnici sa Akademije likovnih umjetnosti iz Zagreba predvođeni Matejom Štefinščak iz Družbinca (također studentica 3. godine Akademije likovnih umjetnosti).

Oni će oslikavati motive i portrete ljudi našeg zavičaja. Kolonija će se održavati na otvorenome u mjestu Zelendvor koji obiluje bogatom prirodom i lijepim pejzažom te na lokacijama uz rijeku Dravu. Mjesta će djelovati inspirativno na mlade umjetnike, a glavna ideja je predstavljanje lokalnog prostora i ljudi koji u njemu žive na poseban i  slikovit način. Predstavljanje prirodnih i kulturnih baštinskih elemenata potiče želju za upoznavanjem cijelog područja i svega onoga što se u njemu nalazi.

Svi njihovi radovi će biti izloženi te će se moći razgledati u subotu tijekom održavanja „Seoskih igara“ u Zelendvoru. Treći dan kolonije u subotu u sklopu seoskih igara održati će se i likovna radionica za sve koji posjeduju talent, volju i smisao za likovno izražavanje.

Vrijedno je spomenuti da je naša Mateja, uz pomoć Mihaela Poljaka iz Bednje, ovog ljeta oslikala i drugu trafostanicu na području općine. Ovog puta radi se o trafostanici u Družbincu u parku dr. Stjepana Bratka. Teme oslikavanja su bili slijedeći motivi: vodenica koja je u prošlosti žuborila na Dravi, ribič u šajki na Dravi, Bombellesova pruga koja je nekad prolazila našim krajem, kovačnica koja se nekad nalazila u neposrednoj blizini oslikane trafostanice te izvor vode sa jezerom koji i danas izvire u parku.

Skip to content