Odaberite
Dan tradicije “Petrovo 2016”

Na Trgu sv. Petra i Pavla na Petrovo,  Udruga očuvanja tradicije zavičaja “Petrovke” i Općina Petrijanec  zajedno su pripremile sajam tradicije na kojem su članice udruge izlagale svoje rukotvorine.  Svoje radove izložile su također članice gostujućih udruga: Udruga „Preslica“ iz Sračinca, KUD Benedikt –sekcija vezilja i pletilja,  KUD Vinica- sekcija Fijolice, Udruga žena „Đurđica iz Turčina“, KUD- „Knegingrad“-likovna sekcija i Kućna radinost Božene Carević.

Izložbom radova  nastoje se očuvati predmeti i motivi  tradicijske baštine užeg zavičaja nastalih tradicijskim vještinama poput vezenja, heklanja, izrade platna na tkalačkom stanu, izrada domaćih sapuna, pletenje cekara od kukuruzne komušine.

Ove godine stavljen je naglasak na postupak izrade platna od lana o čemu su posjetitelji mogli nešto više  vidjeti i čuti od strane članova  Turističnog društva iz pobratimljene Občine Destrnik.

Izložba se odvijala ispred prostora zgrade stare vijećnice čiji se prostor u narednom razdoblju namjerava obnoviti u svrhu Turističko informativnog centra i Muzeja u kojem će se izložiti tradicijska baština  Općine Petrijanec .

 

Skip to content