Odaberite

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

 

  1. GODINA

Savjetovanje s javnošću – kućni ljubimci:
Obrazac savjetovanje s javnošću
Prijedlog odluke
Izvješće o provedenom savjetovanju_životinje

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada:
Javni poziv – Općina Petrijanec
Nacrt odluke s prilozima
Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Savjetovanje s javnošću – nacrt Plana gospodarenja otpadom:
Poziv na javno savjetovanje – nacrt Plana gospodarenja otpadom
Obrazac za sudjelovanje s javnošću
Nacrt Plana gospodarenja otpadom
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Otvoreno savjetovanje u donošenju prijedloga proračuna Općine Petrijanec za 2019. godinu i projekcije proračuna Općine Petrijanec za 2020. i 2021. godinu
Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Proračun za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću – Proračun Općine Petrijanec za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
Proračun 2019. godina
Projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

  1. GODINA

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta Odluke o izradi 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petrijanec

Savjetovanje s javnošću – Odluka o započinjanju postupka OSPUO Nacrta Odluke o izradi 2. izmjena i dopuna PPUO Petrijanec

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću -Odluka o započinjanju postupka OSPUO- Nacrt Odluke o izradi 2. izmjena i dopuna PPUO

Odluka o započinjanju postupka OSPUO Nacrta Odluke o izradi 2. izmjena i dopuna PPUO Petrijanec

Izvješće o provedenom savjetovanju – Odluka o započinjanju postupka OSPUO

 

Nacrt Odluke o izradi 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petrijanec

Savjetovanje s javnošću – Nacrt Odluke o izradi 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petrijanec

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću – Nacrt Odluke o izradi 2. izmjena i dopuna PPUO Petrijanec

Nacrt Odluke o izradi 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petrijanec

Obrazloženje uz Nacrt Odluke o izradi 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petrijanec

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Odluke o izradi 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petrijanec

 

Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Petrijanec za 2019. godinu:
Javni poziv za savjetovanje – Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara Općine Petrijanec
Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću – Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara
Prijedlog_Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara Općine Petrijanec za 2019. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Prijedlog Odluke o komunalnom redu na području Općine Petrijanec
Javni poziv – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Prijedlog Odluke o komunalnom redu na području Općine Petrijanec
Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću – Prijedlog Odluke o komunalnom redu na području Općine Petrijanec
Prijedlog Odluke o komunalnom redu na području Općine Petrijanec

Izvješća o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću
Prijedlog Odluke o komunalnom redu na području Općine Petrijanec

 

Otvoreno savjetovanje u donošenju prijedloga Proračuna Općine Petrijanec za 2020. godinu i Projekcije proračuna Općine Petrijanec za 2021. i 2022. godinu
Javni poziv za savjetovanje s zainteresiranom javnošću – Proračun za 2020. godinu i Projekcije proračuna za 2021. i 2022.
Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću – Proračun za 2020. godinu i Projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu
Proračun Općine Petrijanec za 2020. godinu – PRIJEDLOG
Projekcije proračuna Općine Petrijanec za 2021. i 2022. godinu – PRIJEDLOG
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Proračun Općine Petrijanec za 2020. godinu i Projekcije proračuna Općine Petrijanec za 2021. i 2022. godinu

  1. GODINA

Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Petrijanec za 2020. godinu:
Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Prijedlog God. proved. plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Petrijanec za 2020. god.
Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću – Prijedlog God. proved. plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Petrijanec za 2020. god.
Godišnji provedbeni plan zaštite od požara za područje Općine Petrijanec za 2020. godinu – PRIJEDLOG
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Petrijanec za 2020. godinu.

Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Petrijanec
Javni poziv za savjetovanje za zainteresiranom javnošću
Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću
STATUTARNA ODLUKA o izmjenama i dopunama Statuta Općine Petrijanec
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Otvoreno savjetovanje u donošenju prijedloga Proračuna Općine Petrijanec za 2021. godinu i Projekcije proračuna Općine Petrijanec za 2022. i 2023. godinu
Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Proračun Općine Petrijanec za 2021. godinu i Projekcije proračuna Općine Petrijanec za 2022. i 2023. godinu
Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću – Proračun Općine Petrijanec za 2021. godinu i Projekcije proračuna Općine Petrijanec za 2022. i 2023. godinu
Proračun Općine Petrijanec za 2021. godinu – PRIJEDLOG
Projekcije proračuna Općine Petrijanec za 2022. i 2023. godinu – PRIJEDLOG
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Proračun Općine Petrijanec za 2021. godinu i Projekcije proračuna Općine Petrijanec za 2022. i 2023. godinu

  1. GODINA

Prijedlog Statuta Općine Petrijanec
Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću
Statut Općine Petrijanec
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Prijedlog Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Petrijanec
Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću
Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Petrijanec
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Prijedlog Proračuna Općine Petrijanec za 2022. godinu i Projekcije proračuna Općine Petrijanec za 2023. i 2024. godinu
Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću
Proračun Općine Petrijanec za 2022. godinu
Projekcije proračuna Općine Petrijanec za 2023. i 2024. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Petrijanec za 2022. godinu
Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Petrijanec za 2022. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada
Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću
Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada
Prilog 1 Obrazloženje načina na koji je određena cijena obvezne minimalne javne usluge
Prilog 2 Opći uvjeti Ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

  1. GODINA

Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Petrijanec za 2022. godinu
Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću
Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Petrijanec za 2022. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Petrijanec
Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću
Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Petrijanec
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Prijedlog Proračuna Općine Petrijanec za 2023. godinu i Projekcije proračuna Općine Petrijanec za 2024. i 2025. godinu
Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću
Proračun Općine Petrijanec za 2023. godinu
Projekcije proračuna Općine Petrijanec za 2024. i 2025. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću
Obrazloženje Proračuna Općine Petrijanec za 2023. godinu

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Petrijanec za 2023. godinu
Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Petrijanec za 2023. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

  1. GODINA

Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Petrijanec za 2023. godinu

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću

Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Petrijanec za 2023. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

Prijedlog Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Petrijanec

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću

Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Petrijanec

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

Prijedlog Odluke o porezima Općine Petrijanec

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću

Odluka o porezima Općine Petrijanec

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

PLANOVI SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2021. godinu
Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Petrijanec za 2021. godinu
Izmjene i dopune Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Petrijanec za 2021. godinu

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2022. godinu
Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Petrijanec za 2022. godinu

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2023. godinu
Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Petrijanec za 2023. godinu

1. izmjene i dopune Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Petrijanec za 2023. godinu

 

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2024. godinu

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Petrijanec za 2024. godinu

 

Prijedlog Proračuna Općine Petrijanec za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću

Proračun Općine Petrijanec za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Petrijanec za 2024. godinu

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Petrijanec za 2024. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Obrazloženje Proračuna Općine Petrijanec za 2024. godinu i projekcije proračuna za 2025. i 2026. godinu

 

  1. GODINA

Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Petrijanec za 2024. godinu

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću

Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Petrijanec za 2024. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Skip to content