Odaberite

Zahtjev za pravo na pristup informacijama:
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Odluka o imenovanju zamjenika službenika za informiranje

Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
Odluka o visini troškova dostave informacije
Odluka o ustrojavanju službenog upisnika

Izvješća
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Savjetovanje s javnošću – kućni ljubimci:
Obrazac savjetovanje s javnošću
Prijedlog odluke
Izvješće o provedenom savjetovanju_životinje

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada:
Javni poziv – Općina Petrijanec
Nacrt odluke s prilozima
Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću
Prijelog Odluke o uvjetima i nacinu drzanja kucnih ljubimaca JLS savjetovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje s javnošću – nacrt Plana gospodarenja otpadom:
Poziv na javno savjetovanje – nacrt Plana gospodarenja otpadom
Obrazac za sudjelovanje s javnošću
Nacrt Plana gospodarenja otpadom

Izvješće o provedenom savjetovanju

Otvoreno savjetovanje u donošenju prijedloga proračuna Općine Petrijanec za 2019. godinu i projekcije proračuna Općine Petrijanec za 2020. i 2021. godinu
Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Proračun za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću – Proračun Općine Petrijanec za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
Proračun 2019. godina
Projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta Odluke o izradi 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petrijanec

Savjetovanje s javnošću – Odluka o započinjanju postupka OSPUO Nacrta Odluke o izradi 2. izmjena i dopuna PPUO Petrijanec

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću -Odluka o započinjanju postupka OSPUO- Nacrt Odluke o izradi 2. izmjena i dopuna PPUO

Odluka o započinjanju postupka OSPUO Nacrta Odluke o izradi 2. izmjena i dopuna PPUO Petrijanec

Izvješće o provedenom savjetovanju – Odluka o započinjanju postupka OSPUO

Nacrt Odluke o izradi 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petrijanec

Savjetovanje s javnošću – Nacrt Odluke o izradi 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petrijanec

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću – Nacrt Odluke o izradi 2. izmjena i dopuna PPUO Petrijanec

Nacrt Odluke o izradi 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petrijanec

Obrazloženje uz Nacrt Odluke o izradi 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petrijanec

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Odluke o izradi 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petrijanec

Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Petrijanec za 2019. godinu:
Javni poziv za savjetovanje – Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara Općine Petrijanec
Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću – Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara
Prijedlog_Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara Općine Petrijanec za 2019. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Prijedlog Odluke o komunalnom redu na području Općine Petrijanec
Javni poziv – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Prijedlog Odluke o komunalnom redu na području Općine Petrijanec
Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću – Prijedlog Odluke o komunalnom redu na području Općine Petrijanec
Prijedlog Odluke o komunalnom redu na području Općine Petrijanec

Izvješća o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću
Prijedlog Odluke o komunalnom redu na području Općine Petrijanec

Otvoreno savjetovanje u donošenju prijedloga Proračuna Općine Petrijanec za 2020. godinu i Projekcije proračuna Općine Petrijanec za 2021. i 2022. godinu
Javni poziv za savjetovanje s zainteresiranom javnošću – Proračun za 2020. godinu i Projekcije proračuna za 2021. i 2022.
Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću – Proračun za 2020. godinu i Projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu
Proračun Općine Petrijanec za 2020. godinu – PRIJEDLOG
Projekcije proračuna Općine Petrijanec za 2021. i 2022. godinu – PRIJEDLOG
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Proračun Općine Petrijanec za 2020. godinu i Projekcije proračuna Općine Petrijanec za 2021. i 2022. godinu

Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Petrijanec za 2020. godinu:
Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Prijedlog God. proved. plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Petrijanec za 2020. god.
Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću – Prijedlog God. proved. plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Petrijanec za 2020. god.
Godišnji provedbeni plan zaštite od požara za područje Općine Petrijanec za 2020. godinu – PRIJEDLOG
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Petrijanec za 2020. godinu.

Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Petrijanec
Javni poziv za savjetovanje za zainteresiranom javnošću
Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću
STATUTARNA ODLUKA o izmjenama i dopunama Statuta Općine Petrijanec
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Otvoreno savjetovanje u donošenju prijedloga Proračuna Općine Petrijanec za 2021. godinu i Projekcije proračuna Općine Petrijanec za 2022. i 2023. godinu
Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Proračun Općine Petrijanec za 2021. godinu i Projekcije proračuna Općine Petrijanec za 2022. i 2023. godinu
Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću – Proračun Općine Petrijanec za 2021. godinu i Projekcije proračuna Općine Petrijanec za 2022. i 2023. godinu
Proračun Općine Petrijanec za 2021. godinu – PRIJEDLOG
Projekcije proračuna Općine Petrijanec za 2022. i 2023. godinu – PRIJEDLOG
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Proračun Općine Petrijanec za 2021. godinu i Projekcije proračuna Općine Petrijanec za 2022. i 2023. godinu

Prijedlog Statuta Općine Petrijanec
Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću
Statut Općine Petrijanec
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Petrijanec za 2021. godinu

Prijedlog Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Petrijanec
Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću
Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Petrijanec
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Skip to content