Odaberite

Arheološka istraživanja opisana 1880.g. pokazuju da je na lokaciji današnjeg Petrijanca bilo rimsko naselje. Pronađen je rimski novac, nakit i dio žrtvenika. Ovuda je prolazila rimska cesta iz Ptuja prema Osijeku. Petrijanec se spominje od 1397. godine kada je grof Herman Celjski u trgovištima Vinica i Petrijanec skupljao maltarinu. Majerje i Družbinec se spominju 1398. kao sela koja spadaju u kaptolski posjed grada Vinice.

Župa Petrijanec je bila uspostavljena pa ukinuta bez pisanih tragova o godini, u 1637. g. je ponovno uspostavljena.

IMG-petri3

Godine 1808. je zabilježeno da osim Petrijanca župi pripadaju i Majerje, Nova Ves, Družbinec, Strmec,  Komar grad, Gaj, Zelendvor i Banski Marof, a spominju se Mlinovi na Dravi, Ovčarnica i Kortuš.

Župna crkva Sv. Petra u Petrijancu je stradala u požaru 1776. g. te je današnja sagrađena 1796. g. U njoj su sačuvani drveni kipovi Sv. Petra i Pavla spašeni iz ranije crkve. Do 1787. g. je uz crkvu bilo i groblje, s drvenim tornjem sa zvonom.

Zelendvor su većinom sagradili Draškovići početkom 18. st. Krajem istog stoljeća sagrađen je prizemni dvorac za upravitelja imanja. Marko Bombelles je centralnu građevinu u Zelendvoru preuredio u rafineriju alkohola. Ona je 1949. g. srušena. Danas su preostali “hambari Franje Draškovića” i ostatak farme u nedalekom Kortušu. Na mjestu stare grobne kapelice iz 1773. godine je Marko Bombelles 1802. g. sagradio današnju grobnu kapelu.

Komar grad se spominje kao imanje grofova celjskih. Pavlini su radi zaštite od Turaka podigli na njemu utvrdu sa zidovima i opkopima. Po komorama za čuvanje hrane cijelo je zdanje dobilo ime Komar grad.

Sredinom 18. st. nakon što su pavlini napustili ruševnu tvrđavu,  Draškovići su uz nju sagradili kuriju za upravitelja dobra. Ona postoji i danas.

Općinska zgrada u Petrijancu je sagrađena po uzoru na varaždinsku vijećnicu.

Stara škola je u Petrijancu sagrađena 1867. godine.

Bombellesova ostava i nekadašnja Batthyany-eva zgrada su najznačajniji stariji gospodarski objekti u Petrijancu.

IMG-petri2

Skip to content