Odaberite

Prostorni plan uređenja Općine Petrijanec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 18/07, 41/12.)

K 1. KORISTENJE I NAMJENA POVRSINA – dio ciljana
K 1.1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA PROSTORI ZA RAZVOJ UREĐENJE I PROMET
K 1.2. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA POŠTANSKI I TELEKOMUNIKACIJSKI PROMET
K 2.1.1. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE ENERGETSKI SUSTAV – PROIZVODNJA I CIJEVNI TRANSPORT NAFTE I PLINA
K 2.1.2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE ENERGETSKI SUSTAV – ELEKTROENERGETIKA
K 2.1.2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREZE ENERGETSKI SUSTAV – dio ciljana
K 2.2.1. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE VODNOGOSPODARSKI SUSTAV – VODOOPSKRBA
K 2.2.2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE VODNOGOSPODARSKI SUSTAV – ODVODNJA OTPADNIH VODA
K 2.2.3. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE VODNOGOSPODARSKI SUSTAV – UREĐENJE VODOTOKA I VODA
K 3.1. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE
K 3.2. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU
K 3.2. UVJETI KORISTENJA, UREDJENJA I ZASTITE PROSTORA – dio ciljana
K 4.1. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA Strmec Podravski i Donje Vratni – dio
K 4.2. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA Družbinec/Petrijanec/Majerje
K 4.2a. GRANICE GRADJEVINSKOG PODRUCJA PETRIJANEC – dio ciljana
K 4.2b. GRANICE GRADJEVINSKOG PODRUCJA MJERJE – dio ciljana
K 4.3. GRANICE GRADJEVINSKOG PODRUCJA ZELENDVOR – ciljana
K 4.4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA Nova Ves Petrijanečka i dio naselja Majerje

Skip to content