Odaberite
Europa za građane

Projekt «Volontiranje u vremenima krize» inVOLve je financiran uz podršku Europske unije kroz program “Europa za građane”

Program: EUROPE FOR CITIZENS / EUROPA ZA GRAĐANE
Project „Volunteering in times of crisis” is financed by European Union, “Europe for Citizens” Programme

Cjelina 2. Demokratski angažman i sudjelovanje građana
Strand2: Democratic engagement and civic participation

Sudjelovanje : Projekt je uključio 75 građana, poglavito 39 sudionika iz Općine Petrijanec(Hrvatska), te 36 iz Općine Desternik (Slovenija)

Mjesto/Datumi: Događanje se odvijalo 2 dana u Općini Petrijanec (Hrvatska), od 28/06/2018 do 29/06/2018

Kratki opis: Projekt je u skladu s općim ciljem Programa jer potiče civilno društvo na uključenje kroz voloniranje. Doprinosi razvoju volonterstva koji je sastavni dio gotovo svake kulture i civilizacije te čini osnovu civilnog društva jer oživljava najplemenitija stremljenja čovječanstva: zauzimanje za mir, slobodu, mogućnost izbora, sigurnost i pravičnost za sve ljude, što su stavovi Europske Unije.

U zadnjih nekoliko godina, globalna ekonomska kriza zahvatila je većinu zemalja na svijetu pa potreba za volonterima raste svakodnevno. Također, značajno je porastao broj prirodnih katastrofa i katastrofa izazvanih ljudskim faktorom. Velike tragedije koje se učestalo događaju u cijelom svijetu naglašavaju potrebu razvoja i usavršavanja službi za pripremu i odgovor na krizne situacije, što je slučaj i u Republici Hrvatskoj.

Takve tragedije iziskuju potrebu reagiranja, ne samo nadležnih javnih institucija, već i šire zajednice, gdje posebno dolazi do izražaja uloga volontera koji pomažu pogođenom stanovništvu. Volonteri pojedinci, kao i organizirane skupine volontera, mogu ponuditi obilje vještina i resursa koji se mogu koristiti prije, za vrijeme i nakon krizne situacije.

Aktivnosti planirane projektom potiču i promoviraju volontiranje kroz aktivno uključenje građana u društvene procese u svojoj zajednici, čime se stvara osjećaj pripadništva zajednici, izgrađuje osjećaj solidarnosti te umanjuje osjećaj društvene i političke marginalizacije i isključenosti. U okviru projekta održat će se sastanci na kojima će se raspravljati o značaju i poteškoćama volontiranja te mogućnostima razvoja volonterstva na lokalnoj razini i doprinosa razvoju volonterstva na razini Unije.

Kao jedna od aktivnosti projekta jest donošenje zaključaka i prijenos istih hrvatskim EU parlamentarcima te se na taj način potiče građane da se uključe u procese odlučivanja i kreiranja politike Europske unije. Projektom će se promovirati volonterizam kao jedan od najefikasnijih oblika participacije građana u procesima razvoja zajednice, namijenjenog svakom članu društva, bez obzira na spol, dob ili rasu jer ono podupire pravo svih žena, muškaraca i djece da se slobodno udružuju u volonterskom radu, bez obzira na svoju kulturu i etičku pripadnost, vjeroispovijest, spol, zdravstveno stanje i društveni ili ekonomski položaj, što je u skladu sa specifičnim ciljem Programa.

Projektom će se istaknuti postojeći načini volontiranja kao mehanizmi solidarnosti i pomoći na područjima zahvaćenima prirodnim katastrofama i kriznim situacijama uslijed nepovoljnih političkih zbivanja, poput migracije političkih izbjeglica. Istaknut će se značaj i potaknuti djelovanje volontera kroz udruge u zajednici pojedine zemlje partnera, a koje se bave sakupljanjem potrebnih materijalnih resursa i pružanjem pomoći unesrećenima. Projektom će se istaknuti potreba međukulturnog dijaloga i pružanja pomoći unesrećenima u kriznim situacijama putem volontiranja kako bi se osigurala sigurnost zajednice i socijalna kohezija.

Promocija volonterizma jedan je od najbitnijih procesa u građanskom društvu usmjeren na razvoj aktivizma, solidarnosti i tolerancije te posljedično povećanje kvaliteta života i stabilnosti samog društva, što su osnovne vrijednosti Europske Unije.
Ovim projektom promiče se volonterizam i na taj način doprinosi oblikovanju društva Unije, temeljenog na osnovnim vrijednostima.

Dan 28/06/2018 je bio obilježen okruglim stolom na teme volontiranja, osnovni pojmovi volontiranja, volontiranjem učimo kako pomoći drugima, a s tim pomažemo i sebi. Volontiranje omogućava učenje i savladavanje novih vještina koje nekome u budućnosti mogu postati poziv, što zapravo predstavlja srednjoročni efekt volontiranja.

Cilj događaja je bio upoznati sudionike sa institucionalnim i zakonskim okvirom koji omogućava volontiranje u HR i SLO te povezati pojmove volontiranja u kriznim situacijama. Prenesena su dobra iskustva volontiranja, istaknut je značaj volontiranja.

Dan 29/06/2018 su doneseni zaključci, značaj i mogućnost volontiranja u migratskoj krizi. Prepoznate su poteškoće volontiranja te su predložene mogućnosti poboljšanja volontiranja na lokalnoj i EU razini. Kroz diskusiju iznesene su sugestije građana o zajedničkom reagiranju u kriznoj situaciji.

20180705_130713

Short description:

Aim of the project is to foster European citizenship and to improve conditions for civil and democratic participation in European Union by promoting opportunities for societal and intercultural engagement while volunteering in European Union, especially in times of crisis. Municipality of Petrijanec and Municipality of Destrnik, participating partner organizations, strive to raise awareness of the necessity of civic activity through volunteering on local community development and contributing to the development of European citizenship.

The project will aim to raise awareness on needed citizens intervention in times of crisis when national responses seems insufficient and contribute to overcoming negative perceptions of the volunteering which gives a lot of opportunities for development.
The project will cover topics such as: Institutional framework for volunteering in Croatia and Slovenia; The social and cultural context of volunteering and the economic value of volunteering; Volunteering in a crisis situation caused by a natural disaster and a migration crisis; Contribution of volunteers to the implementation of EU policy and The causes and consequences of the migration crisis and thesignificance of volunteering due to the migration crisis. An intercultural event will be organized (Intercultural examples of social engagement in local communities).

Project will identify opportunities for Europeancitizens to become volunteers with show case of best practice examples.

2_eu_for_citizens 1_eu_for_citizens

Skip to content