Odaberite

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela:
Ankica Košić
e-mail: procelnik@petrijanec.hr

Stručni suradnik za računovodstvo i financije:
Božica Rukljić
Tel: 042/714-770
e-mail: bozica@petrijanec.hr

Administrativno računovodstveni referent:
Biserka Vukešin
Tel: 042/714-220
e-mail: biserka@petrijanec.hr

Komunalni redar – referent:
Andrej Knežević
Tel: 099 4866 577
e-mail: komunalni-redar@petrijanec.hr

RADNO VRIJEME OPĆINE PETRIJANEC
Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijanec započinje s radom u 7:00 sati, a završava u 15.00 sati

RAD SA STRANKAMA
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petrijanec određuje se od:
ponedjeljak-petak od 8:00-14:00 sati.

Skip to content