Odaberite
  1. izmjene i dopune proračuna Općine Petrijanec za 2018. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 45/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz4518.pdf

 

Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Petrijanec za 2018. godinu

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz4518.pdf

 

Odluka za dodjelu javnih priznanja Općine Petrijanec u 2018. godini

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 45/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz4518.pdf

 

Odluka o prijedlogu kandidata za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u Varaždinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 45/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz4518.pdf

 

Odluka o imenovanju likvidatora Kulturno umjetničkog društva Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 45/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz4518.pdf

 

Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnoga gradiva Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 45/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz4518.pdf

 

 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 

  1. izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 45/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz4518.pdf

 

Skip to content