Odaberite

Godišnji obračun Proračuna Općine Petrijanec za 2017. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 37/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3718.pdf

 

Izvršenje Plana razvojnih programa Općine Petrijanec za razdoblje 2017. godine

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 37/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3718.pdf

 

Odluka o raspodjeli rezultata Općine Petrijanec za 2017. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 37/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3718.pdf

 

Odluka o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 37/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3718.pdf

 

Odluka o određivanju odgovornih potpisnika financijske dokumentacije likvidature i kontrole financijske dokumentacije Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 37/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3718.pdf

 

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 37/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3718.pdf

 

Odluka o grbu i zastavi Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 37/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3718.pdf

 

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Petrijanec za 2018. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 37/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3718.pdf

 

Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora „Poslovna zgrada Ulica Vladimira Nazora 157/1 k.o. Petrijanec čkbr. 220

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 37/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3718.pdf

 

Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 37/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3718.pdf

 

 

Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 37/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3718.pdf

 

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 37/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3718.pdf

 

Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Petrijanec za razdoblje od 2018. do 2023. godine

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 37/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3718.pdf

 

Plan gospodarenja otpadom Općine Petrijanec za razdoblje od 2018. do 2023. godine

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 37/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3718.pdf

 

Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 37/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3718.pdf

 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2017. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 37/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3718.pdf

 

Izvršenje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Petrijanec za 2017. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 37/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3718.pdf

Skip to content