Odaberite

Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine Petrijanec za razdoblje od 01. srpanj 2019. do 31. prosinac 2019. godine

http://petrijanec.hr/wp-content/uploads/2020/04/1.-Polugodi%C5%A1nje-izvje%C5%A1%C4%87e-o-radu-op%C4%87inskog-na%C4%8Delnika.pdf

 

Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Općine Petrijanec za razdoblje od 01. srpanj 2019. do 31. prosinac 2019. godine

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 14/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz1420.pdf

 

Odluka o provedbi programa »Produženi boravak« učenika Osnovne škole Petrijanec u 2020. godini

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 14/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz1420.pdf

 

Odluka o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Petrijanec za 2019. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 14/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz1420.pdf

 

Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Petrijanec članu Općinskog vijeća Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 14/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz1420.pdf

 

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Petrijanec za 2020. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 14/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz1420.pdf

 

Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Petrijanec

Odluka o javnim priznanjima Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 14/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz1420.pdf

 

Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Općine Petrijanec za 2020. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 14/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz1420.pdf

 

Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 14/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz1420.pdf

 

 

Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini na području Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 14/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz1420.pdf

 

Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Petrijanec za 2020. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 14/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz1420.pdf

 

Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Petrijanec za 2019. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 14/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz1420.pdf

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Petrijanec za 2019. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 14/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz1420.pdf

 

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Petrijanec za 2019. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Petrijanec za 2019. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 14/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz1420.pdf

 

Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada te mjera za uklanjanje otpada Općine Petrijanec za 2019. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 14/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz1420.pdf

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada te mjera za uklanjanje otpada Općine Petrijanec za 2019. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 14/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz1420.pdf

 

Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Općine Petrijanec u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 14/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz1420.pdf

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Općine Petrijanec u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 14/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz1420.pdf

Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera na području Općine Petrijanec u 2019. godini

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 14/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz1420.pdf

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera na području Općine Petrijanec u 2019. godini

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 14/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz1420.pdf

 

Izvješće trgovačkog društva Priroda d.o.o. i financijskog izvješća trgovačkog društva Priroda d.o.o.

http://petrijanec.hr/wp-content/uploads/2020/04/17.-Izvje%C5%A1%C4%87e-trgova%C4%8Dkog-dru%C5%A1tva-Priroda-d-o-o-za-2019.g..pdf

 

Zaključak o usvajanju izvješća trgovačkog društva Priroda d.o.o. i financijskog izvješća trgovačkog društva Priroda d.o.o.

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 14/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz1420.pdf

 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke ukopa pokojnika unutar groblja

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 14/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz1420.pdf

 

Opći uvjeti isporuke grobljanskih usluga

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 14/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz1420.pdf

 

 

Skip to content