Odaberite
  1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijanec za 2019. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 90/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz9019.pdf

 

III. izmjene i dopune Razvojnih programa Općine Petrijanec za 2019. godinu i projekcije razvojnih programa Općine Petrijanec za 2020. i 2021. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 90/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz9019.pdf

 

III. izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Petrijanec za 2019. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj  90/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz9019.pdf

 

III. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 2019. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj  90/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz9019.pdf

 

III. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 2019. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj  90/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz9019.pdf

 

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj  90/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz9019.pdf

 

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijanec za 2019. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj  90/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz9019.pdf

 

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijanec za 2020. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 90/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz9019.pdf

 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Petrijanec za razdoblje od 2020. do 2023. godine

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 90/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz9019.pdf

Skip to content