Odaberite

Proračun Općine Petrijanec za 2020. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 78/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz7819.pdf

 

Projekcije Proračuna Općine Petrijanec za 2021. i 2022. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 78/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz7819.pdf

 

Razvojni programi Općine Petrijanec za 2020. godinu i projekcije razvojnih programa Općine Petrijanec za 2021. i 2022. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 78/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz7819.pdf

 

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Petrijanec za 2020. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 78/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz7819.pdf

 

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Petrijanec za 2020. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 78/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz7819.pdf

 

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 2020. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 78/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz7819.pdf

 

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 2020. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj  78/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz7819.pdf

 

Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Petrijanec za 2020. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 78/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz7819.pdf

 

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Petrijanec za 2020. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj  78/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz7819.pdf

 

Odluka o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu štete od prirodnih nepogoda

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 78/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz7819.pdf

 

 

Odluka o donošenju Plana djelovanja Općine Petrijanec u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 78/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz7819.pdf

 

Plan djelovanja Općine Petrijanec u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 78/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz7819.pdf

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 78/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz7819.pdf

 

Odluka o imenovanju ulica u naseljima Strmec Podravski, Zelendvor i Nova Ves Petrijanečka

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj  78/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz7819.pdf

Skip to content