Odaberite
Općina Petrijanec ušla u viši rang iznadprosječno razvijenih Općina u Hrvatskoj

Rezultati truda, zalaganja i povlačenje sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, Općini Petrijanec donijeli su uspjeh te prelazak u višu, petu skupinu iznadprosječno razvijenih općina u Hrvatskoj.

Vlada je novu Odluku o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti donijela 4. siječnja 2024. godine, a Općina Petrijanec je u posljednjih nekoliko  godina dosegla značajan gospodarski rast i razvoj.

Tako je novom odlukom Vlade Općina Petrijanec u skupini od 17 općina koje su novim razvrstavanjem prešle iz četvrte u petu skupinu iznadprosječno razvijenih gradova i općina.

Pokazatelj gospodarskog rasta Općine Petrijanec mjeri se indeksom razvijenosti koji ovisi o sljedećim čimbenicima: stopi nezaposlenosti, dohotku po stanovniku, proračunskim prihodima općine po stanovniku, općem kretanju stanovništva, stopi obrazovanosti, te indeksu starenja stanovništva. Prema spomenutim parametrima Petrijanec je napredovao u odnosu na prethodni izračun indeksa iz 2018. godine.

 

– Ova odluka pokazatelj je kontinuiranog rasta i razvoja te sveopćeg napretka na području Općine Petrijanec. On se ogleda u značajnom porastu gospodarske aktivnosti, rastu zaposlenosti te brojnim projektima koje smo proveli ili se upravo provode na području naše Općine. Rezultat je to sinergije svih razina vlasti, ali i doprinosa naših gospodarstvenika koji su znatno podignuli svoju konkurentnost. Ulaskom u višu skupinu razvijenosti Općini Petrijanec otvaraju se nove prilike i mogućnosti. Ovo je još jedan pokazatelj i dokaz dobrog i sustavnog vođenja općine, ali i poticaj da se isto nastavi još bolje i više.- rekao je načelnik Željko Posavec

Skip to content