Odaberite
Za modernizaciju i asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Petrijanec odobren maksimalan iznos bespovratnih sredstava od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

Nakon što su 12. svibnja 2023. godine odobreni projekti za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, ovih je dana u Općinu Petrijanec stigao i UGOVOR O SUFINANCIRANJU projekta ,,Gospodarska i socijalna revitalizacija Općine Petrijanec kroz modernizaciju postojeće cestovne infrastrukture”. Ministarstvo je tako Općini Petrijanec temeljem Ugovora dodijelilo maksimalni iznos od 35.600,00 eura.

Učestalo nastajanje oštećenja na poljskim putevima i nerazvrstanim cestama događa se svaki puta prilikom jačih oborina te nastaju veliki troškovi zbog održavanja i šljunčanja istih. U cilju smanjenja troškova održavanja najprometnijih puteva Općina Petrijanec je najprije napravila betonsku podlogu hladnom reciklažnom navedenih puteva na nakon toga odlučila je i asfaltirati 2.2 km puteva koje većinom koriste upravo njihovi poljoprivrednici.

-“Riječ je o starim makadamskim cestama, na kojima je prije dvije godine napravljena hladna betonska reciklaža kao podloga za današnje asfaltiranje kako smo i tada najavili. Kolnik ti prometnica bilo nužno modernizirati postavljanjem asfaltnog sloja budući je položaj i konfiguracija cesta takva da su to prilazni putevi derivacijskom kanalu, a svi znamo da živimo u poljoprivrednom području gdje će ovakva ulaganja u modernizaciju upravo biti uvelike od pomoći poljoprivrednim proizvođačima na našem području. S ovakvom investicijom gdje smo prije dvije godine mislili na korak unaprijed i asfaltiranjem uvelike smo smanjili troškove održavanja tih cesta jer je iste bilo nužno svake godine nasipavati i poravnavati da bi ti putevi bili prohodni i sigurna za promet.” – rekao je načelnik Općine Petrijanec Željko Posavec.

Procijenjena vrijednost natječaja javne nabave je bila 135.600,00 EUR-a a ugovor o izvođenju sklopljen je s izvođačem COLAS Hrvatska d.d. ukupne vrijednosti 120.188,85 EUR-a.

Popis cesta koje su se asfaltirale:

DRUŽBINEC, Dravska ulica,
NC 1-012, na dijelu k.č.br.89/5, k.o. Družbinec
NC 2-048, na dijelu k.č.br. 343, k.o. Družbinec
Ukupna duljina dionice 455 + 75 m.

PETRIJANEC, Butina
NC 2-050, na k.č.br 1564/2, k.o. Petrijanec i na dijelu k.č.br. 1209, k.o. Petrijanec
Ukupna duljina dionice 500+250 m.

MAJERJE, Radnička ulica,
NC 2-060, na k.č.br 289, k.o. Majerje
Ukupna duljina dionice 902 m.

Ukupna duljina asfaltiranih dionica 2,182 km

  

Prijašnje stanje puteva – makadamski putevi:

Asfaltirani putevi nakon modernizacije:

Skip to content