Odaberite
Općina Petrijanec dobila maksimalna sredstva za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini

Središnji državni ured za demografiju i mlade, sukladno pozivu putem Programa potpore općinama Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti za 2023.godinu, donio je odluku kojom se Općini Petrijanec dodjeluju maksimalna financijska sredstva u iznosu od 29.040,00 € za najviše 40 djece za razdoblje od 11 mjeseci u pedagoškoj godini od 1.rujna 2022. do 31. kolovoza 2023. Svrha ove mjere je osiguranje financijske potpore iz državnog proračuna za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u općinama s potpomognutih područja i općinama koji ulažu značajna financijska sredstava u predškolsku djelatnost budući da iste imaju veće financijske izdatke u dijelu tekućih troškova održavanja na području općine Petrijanec. Na taj bi se način potaknulo mlade obitelji na ostanak u zajednici, promicalo bi se odgoj i obrazovanje, društvena jednakost te bi se djelovalo na društveni i gospodarski razvitak ruralnog područja koje pripada općini Petrijanec.

-“Dobivenim financijskim sredstvima rasteretit će se općinski proračun, kao i budžeti u obiteljima s djecom. Sredstvima financijske potpore financirat će se boravak djece u vrtićima onih roditelja koji imaju slabije imovinsko stanje te će se na taj način održati broj djece u vrtiću na razini ukupnog kapaciteta vrtića. Mjesečno smanjenje cijene vrtića za roditelje koji su u nepovoljnijoj situaciji, obzirom da će se taj dio ekonomske cijene pokrivati sredstvima dobivenim financijskom potporom, olakšat će se uvjeti života za obitelji s djecom na području Općine te potaknuti njihov ostanak u zajednici te povećati kvaliteta života na području Općine Petrijanec”, naveo je načelnik Općine Petrijanec Željko Posavec.

Mjerljivi rezultati koji se očekuju kao rezultat provedbe projekta su izuzeće plaćanja udjela roditelja u cijeni dječjeg vrtića/predškolskog programa za mjesec svibanj ili lipanj 2023. godine. Nadalje, mjerom će se potaknuti ostale roditelje da upišu svoju djecu u dječji vrtić, a ne samo predškolski program.

Rezultati objavljeni na linku:

https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/odluka-o-raspodjeli-financijskih-sredstava-opcinama-republike-hrvatske-za-financijsku-potporu-za-odrzavanje-i-razvoj-predskolske-djelatnosti-u-2023-godini/6751

 

Skip to content