Odaberite
U Općini Petrijanec održana edukacija općinskih vijećnika i zaposlenika općina

Jučer, 03.11.2022. godine, na inicijativu Općine Petrijanec u suradnji sa Hrvatskom zajednicom Općina održana je edukacija općinskih vijećnika i zaposlenika općina.
Obuku je provela Hrvatska zajednica Općina, voditelj ureda Mladen Puškarić i pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Petrijanec Ankica Košić.

Vijećnici su imali prilike pobliže se upoznati s općim temama kao što su sustav lokalne samouprave, tijela općinske vlasti i uprave, mjesna samouprava te djelokrug, poslovnik o radu općinskog vijeća, djelokrug i ovlasti općina.

Edukacija je bila prvenstveno namijenjena vijećnicima koji su u svom prvom mandatu, ali i onima koji već imaju iskustva zasigurno će pomoći u daljnjem radu i političkom djelovanju u općinskom vijeću. Velik odaziv od 40-ak vijećnika i zainteresiranost te interakcija na predavanju dobre su povratne informacije da upravo ovakvih edukacija nedostaje i motiv daljnjoj suradnji i povezivanju na ovakvim predavanjima.

Općina Petrijanec inicirala je ovu edukaciju kako bi općinske vijećnike upoznala sa njihovim pravima, kako bi uputila vijećnike u prvom mandatu kako dati poneki amandman na općinskom vijeću te kako bi upoznala vijećnike sa pravima i obavezama predstavničkog tijela općinskog vijeća. Nadamo se da će ovakva edukacija postati praksa i pravilo i da će se odvijati u nekoliko različitih modula, nakon ovog prvog na kojem bismo se trebali pobliže upoznati sa djelovanjem lokalne samouprave. Nužna je i suradnja između općinskih vijeća iz različitih općina a sve u cilju ostvarivanja boljih uvjeta za naše mještane. Zahvaljujem se Hrvatskoj zajednici Općina što se odazvala na ovakvu edukaciju i pročelnici, Ankici Košić, na pripremljenom predavanju o poslovniku o radu općinskog vijeća  – rekao je načelnik Općine Petrijanec Željko Posavec

Bruno Hranić, načelnik Općine Vidovec i član Upravnog odbora Hrvatske zajednice Općina također se obratio vijećnicima zahvalivši se na inicijativi Općini Petrijanec za pokretanjem ovakve edukacije te je istaknuo kako je nužno razgovarati i educirati se o djelovanju općinskih vijećnika. Svima nam je u cilju na poštujemo Zakone ali i da razmijenimo iskustva općinskih vijeća – zaključio je Bruno Hranić

Nadalje, Općina Petrijanec će i dalje inicirati ovakve edukacije sa zanimljivim temama kao npr; kako djelovati u općem i javnom interesu, više o svojim pravima i dužnostima, komunikaciji s građanima, ali i temama kao što su participativno budžetiranje, pametan grad/općina (lokalna zajednica), sustav komunalnog i vodnog gospodarstva, gospodarenje otpadom i zelene javne politike, financiranje lokalne samouprave, lokalni, ekonomski i održivi razvoj te više o fondovima EU, proračunu i imovini Općina.

Ovo je tek prva u nizu edukacija koju smo odradili, zahvaljujem se svima na dolasku, ubuduće ćemo pobuditi još veći interes vijećnika koji su zapravo i dužni educirati se i učiti kako bi bili predstavnici glasa građana u pravom smislu te riječi.

 

 

Skip to content