Odaberite
Postavljene kante u parkovima i dječjim igralištima za sortiranje otpada, kontenjeri za besplatno odlaganje tekstila i odjeće, podijeljeni komposteri a nove kante očekuju i škola te vrtić

Mještanima Općine Petrijanec nakon što su podijeljene žute kante za prikupljanje plastike podijeljeni su i komposteri te su nabavljeni kontejneri za tekstil i obuću te kante za razvrstavanje otpada po parkovima, trgovima i dječjim igralištima (papir, staklo, plastika), a na početku nove školske godine naše školarce u OŠ Petrijanec, područnim školama i vrtiću očekuju i nove kante za sortiranje otpada po učionicama i na hodnicima u obliku malih životinja.

Prvi se projekt odnosio na nabavu 894 žutih kanti za plastiku uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 85% dok je Općina kante sufinancirala sa 15%. Nabavku kanti provodio je Fond, a Općina je iste podijelila u suradnji s davateljem javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada Čistoćom Varaždin d.o.o.

Općina Petrijanec nastavila je sa projektima zaštite okoliša pa je tako prijavila i drugi projekt vezan uz razvrstavanje otpada, a u cilju zaštite okoliša. Taj se projekt odnosi na prikupljanje otpada na javnim površinama i na podjelu kompostera za kompostiranje biootpada te su postavljeni kontejneri zapremnine 350l za tekstil i obuću, a škola i vrtić također će dobiti svoje prigodne kante za razvrstavanje otpada.

“Moram napomenuti da smo mještanima omogućili i odlaganje opasnog otpada i mobilno reciklažno dvorište koje se nalazi svake četvrte srijede, četvrtka i petka na lokacijama koje su dostupne na linku:

https://moja.cistoca-vz.hr/Public/PublicSchedule

Ili pak na poleđini računa Čistoće Varaždin d.o.o. te na mrežnim stranicama Općine Petrijanec, www.petrijanec.hr 

Općina Petrijanec omogućila je i dva kontenjera tzv. zvona za prikupljanje stakla koja se nalaze u dvorištu Općine Petrijanec, Vladimira Nazora 157, Petrijanec. U dvorištu Općine Petrijanec možete besplatno zbrinuti i glomazni otpad, a odvoz glomaznog otpada po pozivu može se ostvariti i kontaktiranjem Čistoće Varaždin d.o.o.

Povratne informacije s terena jako su dobre, koliko čujemo mještani su iznimno zadovoljni. Zadovoljni će biti i učenici iz naše osnovne škole, područnih objekta škole i vrtića u kojima su postavljeni spremnici dizajnirani na način da djeca odlažu otpad kroz usta životinja što će njima biti iznimno interesantno. Očekujemo da će se pozitivno odraziti na prikupljanje otpada u općini, posebno na razvrstavanje otpada kao i na smanjenje količine miješanog komunalnog otpada ali jednako tako da će pozitivno utjecati i na stjecanje navika među mještanima. Imali smo problema s odvozom tekstila gdje su jednostavno vreće tekstila nestajale preko noći, a prije dolaska ovlaštene tvrtke za prikupljanje i sada smo i taj problem riješili. Taj natječaj primjer je odlične suradnje jedinica lokalne samouprave i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Zajedničkim trudom i sredstvima osiguravamo ljepši i kvalitetniji život našim mještanima.” – rekao je načelnik Općine Petrijanec Željko Posavec

Ukupna vrijednost ovog projekta, nabavke 70-ak kompostera za mještane, 15 komada (3 seta) metalnih kanti zapremnine 75l za razvrstavanje papira, plastike i stakla, 10 kontejnera zapremnine 350l za tekstil i obuću te 4 kompleta po 3 seta za razvrstavanje smeća u školama i vrtićima je 324.050,00 kn s PDV-om a Fond za zaštitu okoliša je sufinancirao 40% od tog iznosa, odnosno 129.620,00 kn s PDV-om.

Spomenimo da je Općina Petrijanec prijavila još dva projekta na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, jedan se odnosi na sanaciju divljih odlagališta smeća oko naselja Donje Vratno – Dio (sufinanciranje 100%), dok se drugi odnosi na razne edukacije vezanih uz sortiranje i prikupljanje smeća.

 

Popis lokacija za besplatno odlaganje tekstila i odjeće:

 

 

 

Popis lokacija postavljenih kanti za papir, plastiku i staklo po javnim površinama:

 

 

 

Tablice za kontejnere za tekstil

 

Tablica za oslo reciklaza 3x set

 

Skip to content