Odaberite
U tijeku rekonstrukcija ulice Hinka Krizmana u Novoj Vesi Petrijanečkoj

U Općini Petrijanec radi se punom parom, pa su tako trenutno u tijeku radovi na asfaltiranju i proširenju cesta, izgradnji parkirališta, obnovi zgrade Stare škole i rekonstrukciji groblja.

Prilikom obilaska radova u srijedu, načelnik Posavec naglasio je da su ovi radovi samo nastavak ulaganja u uređenje prometne, komunalne te društvene infrastrukture, kao što je to bio slučaj u prethodnom mandatu.

Istaknuo je kako se prilikom uređenja i provođenja radova te projekata pazi da svi dijelovi općine imaju jednak tretman jer u konačnici svi mještani Općine Petrijanec, bez obzira u kojem dijelu općine žive, moraju imati jednake uvjete i standarde života.

Ukupna vrijednost aglomeracije na području Općine Petrijanec je 37 milijuna kuna, a ovih su dana započeli radovi, odnosno asfaltiranje i proširenje prometnice  u Ulici Hinka Krizmana u Novoj Vesi Petrijanečkoj.

Općinski načelnik Željko Posavec istaknuo je da je projekt aglomeracije gotovo završio te da preostaje još povlačenje finog sloja asfalta na cesti Florijana Bobića (u kojoj će se ovih dana napraviti priprema oborinske odvodnje), u Livadarskoj ulici u Družbincu, u Ulici Hinka Krizmana i Rade Končara (koje će biti proširene).

-Sukladno projektu Aglomeracije, saniraju se ceste do širine tri metra, a mi smo odlučili za ulici Hinka Krizmana iz općinskog proračuna proširiti cestu za još dva metra, tako da će širina ceste biti pet metara. Time ćemo napraviti siguran dvosmjeran kolnički trak za prometovanje ovom nerazvrstanom cestom. Ulica Hinka Krizmana dužine je 479 metara, a vrijednost ovih radova iznosi 460 tisuća kuna sa PDV-om – kazao je Posavec dodavši da je najpovoljnija bila ponuda Niskogradnje Huđek s kojom su i ugovoreni radovi.

Inače, osim proširenja ceste, uređuju se i bankina i prilazi i s lijeve i desne strane.

Načelnik Posavec istaknuo je i da su fekalnom kanalizacijom uređena i naselja Zelendvor, Strmec Podravski, Družbinec, dio Petrijanca i Novu Ves Petrijanečku.

-Radi se o ukupno 894 kanalizacijskih priključaka te smo misleći unaprijed ostavili i kanalizacijske priključke i na sve one parcele koje su u građevinskoj zoni, a trenutno su slobodne. Rok za cjelokupni završetak projekta je svibanj ove godine koliko imamo informaciju od Varkoma koji provodi projekt a tada je rok i za uporabnu dozvolu odnosno tehnički pregled koji provodi Varkom i smatram da je to stvarno rok do kojeg bi trebalo biti sve završeno – zaključio je Posavec.

Na pitanje zašto imamo dva izvođača na ovoj ulici, jasno odgovaram da je dio sanacije ulice u sklopu projekta Aglomeracije a dio naravno iz općinskog proračuna što znači da ćemo značajno smanjiti ovu investiciju za općinski proračun s obzirom na to da se kanalizacija financira EU Fonda Konkurentnost i kohezija.

Rok za završetak ulice je početkom mjesec ožujka a što ovisi o vremenskim prilikama.

OPIS POSTOJEĆEG STANJA

Ulica Hinka Krizmana nalazi se na k.č.br. 365/49, , 365/70 i 365/71 i dijelu 365/47, k.o. Nova Ves Petrijanečka, orijentirana je u smjeru sjever- jug, u dužini 480 m, sa spojem na ulicu Florijana Bobića s južne strane i na ulicu Rade Končara sa sjeverne strane. Cesta je izvedena u asfaltnom zastoru u širini do 3,5 m, sa nepravilnom niveletom sa visinskom razlikom do 37 cm.

 

OPIS PLANIRANOG ZAHVATA

Ulica H. Krizmana biti će dužine 479,3 m. Početak zahvata je na spoju sa ulicom F. Bobića na jugu, a kraj na spoju sa ulicom R. Končara na sjeveru. Kod spojeva na spomenute ulice izvesti će se radijusi priključenja od 6,0 m sa visinskom prilagodbom na postojeće ceste.

 

 

Projektna dokumentacija:

   

Skip to content