Odaberite
Potpisan Sporazum o suradnji o osnivanju turističke zajednice Sjever Zagorja između 6 Općina

U prostorijama Kulturnog centra u Cestici, dana 28.siječnja 2022.godine, potpisan je Sporazum o suradnji o osnivanju Turističke zajednice Sjever Zagorjaizmeđu šest susjednih Općina i to Cestica, Donja Voća, Klenovnik, Maruševec, Petrijanec i Vinica.

Sporazum su potpisali načelnik Općine Cestica Mirko Korotaj,  načelnica Općine Donja Voća Sanja Kočet, načelnik Općine Maruševec Mario Klapša, načelnik Općine Klenovnik Mladen Blaško, načelnik Općine Petrijanec Željko Posavec i načelnik Općine Vinica Branimir Štimec.

Prije potpisivanja samog Sporazuma, isti su  Odlukom o pokretanju inicijative za osnivanje Turističke zajednice na spomenutom području usvojila Općinska vijeća svake od Općina.

Na potpisivanju su također prisustvovali i predsjednik Općinskog vijeća Općine Cestica Darko Majhen, vlasnica obrta za poslovno savjetovanje m-consult Marija Herceg te direktor Turističke zajednice Varaždinske županije Miran Bojanić Morandini koji je iskazao veliko oduševljenje ovom inicijativom osnivanja Turističke zajednice.

Također je istaknuo kako su turističke zajednice nositelji inicijativa suporta privatnom sektoru a u kojem se pokazala i potreba ovog čitavog prostora. „Ova Turistička zajednica zasigurno je jedna od najboljih turističkih priča, ne samo u Varaždinskoj županiji nego i puno šire“. –  Rekao je Miran Bojanić Morandini.

– Na našem području razvijen je i lovni turizam u Zelendvoru, a imamo i nekoliko značajnih smještajnih kapaciteta za turiste na području naše općine. Vjerujem da će ova Turistička zajednica doprinjeti i brendiranju naših OPG-ova te ćemo na ovaj način turizam naše općine podići na jednu višu razinu – rekao je načelnik Općine Petrijanec Željko Posavec.

Osnivanje Turističke zajednice potiče se zbog racionalnijeg korištenja ljudskih financijskih i prostornih resursa u turizmu područja koje je obuhvaćeno turističkom zajednicom, stvaranja zajedničke ujednačene politike turističkog razvoja na svom prostoru, poštujući potrebe i posebnosti svake jedinice lokalne samouprave.

Osnivanjem Turističke zajednice želi se omogućiti razvoj turistički prepoznatljivih proizvoda koji proizlaze iz tradicijskih,  prirodnih i kulturno-povijesnih resursa na cijelom ovom području te pozicioniranje ovog prostora kao prepoznatljive turističke destinacije lokalnog karaktera.

 

Skip to content