Odaberite
Upis djece u vanjsku predškolu za školsku godinu 2021./2022.

Na temelju članka 6. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Bambi, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bambi Novi Marof objavljuje

OGLAS ZA UPIS DJECE U VANJSKU PREDŠKOLU ZA ŠKOLSKU GODINU 2021./2022.

Zahtjevi za upis primat će se od 06. 12. 2021. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Bambi, svakog radnog dana u vremenu od 8:00 – 15:00.
Zahtjev za upis podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području općine Petrijanec, za djecu školske obveznike, rođenu između 1. travnja 2015. i 31. ožujka 2016. godine.
Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se u prostorijama Vrtića.

Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon: 042/499 091.

U Petrijancu 03. 12. 2021. g.

KLASA: 601-02/21-01/02
URBROJ: 2186-110-02-21-01

 

UPRAVNO VIJEĆE DV BAMBI

 

Skip to content