Odaberite
Preuzimanje glomaznog otpada u dvorištu Općine – besplatno za sve mještane Općine Petrijanec

Preuzimanje glomaznog otpada u dvorištu Općine:

U cilju dostupnosti mještanima za odlaganjem glomaznog otpada, a u suradnji sa tvrtkom ČISTOĆA d.o.o., u dvorištu općine nalaze se kontejneri za prikupljanje glomaznog otpada. Namjera je olakšati mještanima odlaganje glomaznog otpada i djelovati u prevenciji i cilju zaštite okoliša. Svaki korisnik ČISTOĆE d.o.o. koji uredno ima plaćene račune može svoj glomazni otpad zbrinuti svakim radnim danom od 8:00 do 16:00 sati
na prostoru dvorišta Općine Petrijanec potpuno besplatno.

1. Kontaktirati na broj mobitela 098/405-566 (Denis)
ili doći osobno na adresu Petrijanec, Vladimira Nazora 157
2. Izreći ili dostaviti potrebne podatke prilikom predaje otpada:
– točna adresa (lokacija) s koje se odvozi glomazni otpad
– prezime i ime vlasnika građevine na toj lokaciji
– šifra korisnika (nalazi se na računu ČISTOĆE)
– vrsta i količina krupnog (glomaznog) otpada

3. Prisustvovati prilikom predaje/preuzimanja krupnog (glomaznog) otpada te tom prilikom predati kupon
(ispunjen i potpisan – besplatan kupon pripremiti će se tijekom primopredaje otpada).

Glomazni otpad

Skip to content