Odaberite
Ishođenjem Uporabne dozvole završile sve aktivnosti na projektu “Rekonstrukcija Ulice Alojzija Stepinca u Petrijancu”

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u travnju 2019. godine za ovaj projekt odobrilo je 150.000,00 kuna. Krajem 2019. godine Ministarstvo je odobrilo dodatnih 100.000,00 kuna tako da je ukupno odobreno 250.000,00 kuna nepovratnih sredstava za spomenutu ulicu. Realizacija je to iz Programa održivog razvoja lokalne zajednice na koji je Općina Petrijanec prijavila spomenuti projekt 25. veljače 2019. godine.

Načelnik Općine Petrijanec Ugovor o sufinanciranju potpisao je u travnju 2019. godine, a u listopadu 2019. je izabran najpovoljniji izvođač radova – COLAS Hrvatska d.d. iz Varaždina.

Građevina je izvedena temeljem građevinske dozvole od lipnja 2018. godine izdane od Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Varaždinske županije, pravomoćne od prosinca 2018. godine.

Ovim projektom potpuno se uklonila stara kolnička konstrukcija te se cesta djelomično izmaknula prema jugu. U sektoru od spoja na Ulicu Butina pa do kraja groblja sa sjeverne strane ceste je izgrađen nogostup (u dužini uzduž grobljem), koji je omeđen cestovnim rubnjakom, a na koji se nadovezuje pješačka staza širine 1,5 metara. Također, u spoju na Dravsku ulicu u Družbincu proširena je cesta s otokom oko raspela.

Radovi su završeni u prosincu 2019. godine te su ostvareni očekivani rezultati obnove 478,50 m javne nerazvrstane ceste.

Rekonstrukcija same prometnice podignula je razinu komunalne opremljenosti koja je preduvjet za daljnji razvoj i napredak Općine Petrijanec. Također, povećan je komunalni standard stanovnika nerazvrstane ceste te je povećana i razina sigurnosti prometa svih sudionika u prometu na području Općine. Za navedenu prometnicu ovih dana očekuje se izdavanje Uporabne dozvole – istaknuo je načelnik Posavec.

 

Ulica A. Stepinca nakon rekonstrukcije i ishođenje uporabne dozvole:

 

Ulica A. Stepinca prije rekonstrukcije: 

Skip to content