Odaberite
JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petrijanec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 18/07 i 41/12)

Javna rasprava će trajati od 09.02.2021. do 22.02.2021.

Javni uvid u Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petrijanec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 18/07 i 41/12) moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Petrijanec, Vladimira Nazora 157, 42206 Petrijanec svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme i na web stranicama Općine Petrijanec http://petrijanec.hr/, te izrađivača plana http://urbia.hr/.

Javno izlaganje Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petrijanec organizirat će se u Društvenom domu u Petrijancu, Trg sv. Petra 8, 42206 Petrijanec, dana 11.02.2021. g. (četvrtak) u 13:00 sati.

Primjedbe i prijedloge sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 22.02.2021. godine i to na slijedeći način:

  • postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima
  • davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,
  • upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Općini Petrijanec, Vladimira Nazora 157, 42206 Petrijanec.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Podnositelji trebaju na podnesku navesti adresu za dostavu odgovora.

 

 

Oglas o otvaranju javne rasprave

 

Skip to content