Odaberite
Rekonstruirana Ulica Alojzija Stepinca u Petrijancu

U Petrijancu je završena rekonstrukcija Ulice Alojzija Stepinca, projekt vrijedan 572 tisuće kuna, a za koji je Općina Petrijanec osigurala ukupno 250 tisuća kuna bespovratnih sredstava.

Ukupna vrijednost projekta „Ulica Alojzija Stepinca u Petrijancu – rekonstrukcija ceste“ nakon provedenog postupka javne nabave radova i stručnog nadzora iznosila je 572.236,21 kunu. Za izvođača radova izabrana je tvrtka COLAS Hrvatska d.d. iz Varaždina, dok je stručni nadzor nad izvođenjem radova obavljala tvrtka Aris d.o.o. iz Varaždina.

Projekt je Općina Petrijanec 25. veljače 2019. godine prijavila Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice te je odobren iznos sufinanciranja od 150.000,00 kuna. Za rekonstrukciju Ulice Alojzija Stepinca u Petrijancu Ministarstvo regionalnoga razvoja dodijelilo je još 100.000,00 kuna krajem 2019. godine, tako da je ukupno odobreno 250.000,00 kuna bespovratnih sredstava za rekonstrukciju ove ulice.

Općinski načelnik Željko Posavec naglašava da je projektom povećana sigurnost sudionika u prometu.

– Potpuno je uklonjena stara kolnička konstrukcija te je cesta djelomično izmaknuta prema jugu. U sektoru od spoja na Ulicu Butina pa do kraja groblja sa sjeverne strane ceste je izgrađen nogostup, u dužini uzduž groblja, koji je omeđen cestovnim rubnjakom, a na koji se nadovezuje pješačka staza širine 1,5 metara. Također, u spoju na Dravsku ulicu u Družbincu proširena je cesta s otokom oko raspela. Spomenimo da je prije samog asfaltiranja napravljena kanalizacija te kanalizacijski priključci u sklopu projekta Aglomeracije – dodaje Posavec.

I ove godine Općina Petrijanec prijavila je na spomenuti natječaj rekonstrukciju cesta a u cilju naravno prije svega sigurnosti u prometu ali i zbog podizanja standarda komunalne infrastrukture.

Prilikom asfaltiranja Ulice Alojzija Stepinca u Petrijancu, usporedno je asfaltirano i parkiralište iza Društvenog doma u Družbincu. Radove je također izvela tvrtka COLAS Hrvatska d.d., a iznos spomenutih radova iznosio je 40.440,74 kune.

 

Ulica  Alojzije Stepinca prije rekonstrukcije

Ulica u tijeku rekonstrukcije 

Nakon izgradnje i rekonstrukcije izgled ulice 

Skip to content