Odaberite
Informacije vezane uz izdavanje propusnica Stožera civilne zaštite Općine Petrijanec

Prije svega želimo apelirati na sve naše mještane da treba izbjegavati kretanja koja nisu nužna i hitna, svi oni koji će se kretati s propusnicama moraju se držati socijalnog distanciranja, hodati odvojeno od drugih ljudi,  izbjegavati okupljanja na javnim mjestima i pridržavati se svih smjernica i propisa kako Stožera civilne zaštite RH, tako i svih ostalih stožera. Molimo građane da se savjesno i odgovorno pridržavaju protuepidemijskih mjera, propusnicu ne mogu dobiti osobe u samoizolaciji kao i da je svako kršenje ove mjere podložno sankcijama prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti”, poručuju iz Stožera civilne zaštite Općine Petrijanec.

Stožer Civilne zaštite Općine Petrijanec odobrava propusnice za napuštanje mjesta prebivališta isključivo osobama koje:

  • skrbe o starijim osobama
  • skrbe o malodobnoj djeci
  • odlaze po neophodne prehrambene namirnice ili lijekove.

Odobrene propusnice se šalju elektroničkim putem, odnosno e-mailom.

Cilj je da se ne stvaraju redovi i gužve te socijalni kontakti u prostorijama Općine Petrijanec.

Gradski i općinski stožeri civilne zaštite s područja Varaždinske županije imaju ovlasti izdavati samo i isključivo jednokratne dnevne propusnice u svrhu kupnje hrane i osnovnih potrepština, pružanja skrbi djece ili starijih osoba, odnosno iz vitalnih obiteljskih razloga kako je i navedeno u točki II.e Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH od 23. ožujka 2020. godine.

Za stanovnike kojima je potrebna hitna medicinska skrb propusnicu izdaje izabrani liječnik obiteljske medicine.

Propusnice za osobe koje moraju na posao izvan mjesta prebivališta izdaju poslovni subjekti, na najviše 14 dana.

Cilj ovih mjera je smanjiti kretanje i preventivno spriječiti širenje virusa te poručujemo mještanima da zaista samo u slučaju izrazite potrebe zatraže propusnicu i da obave svoje neodgodive obaveze imajući na umu da Općina može izdati propusnicu samo na jedan dan i to iz vitalnih obiteljskih razloga u svrhu pružanja skrbi djeci ili starijim osobama, odnosno iz vitalnih obiteljskih razloga te kupnju hrane i ostalih potrepština.

Poslodavci koji izdaju propusnice za svoje djelatnike dužni su o tome voditi evidenciju koja uključuje ime i prezime, OIB, razdoblje za koje je izdana, relaciju za koju vrijedi i svrhu u koju je izdana. Takvu ažuriranu tablicu, ukoliko je došlo do promjena u odnosu na prethodni dan, potrebno je poslati najkasnije do 18 sati na e-mail Stožera civilne zaštite Varaždinske županije stozercz@vzz.hr te kopiju na e-mail Stožera civilne zaštite Općine Petrijanec:  opcina@petrijanec.hr

Provedbu i nadzor dosad donesenih odluka i mjera, kao i Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj Stožer će na području Općine Petrijanec provoditi uz Policiju i operativne snage civilne zaštite do njezinog ukidanja.

Propusnice možete zatražiti putem e-maila sa popunjenim Zahtjevom koji se nalazi na kraju ove objave: opcina@petrijanec.hr i telefona 042/714-220. 

Za one koji nemaju mogućnost koristiti e-mail, u holu (stubištu) Općinske zgrade biti će postavljen stol na kojem će se nalaziti kutija sa praznim zahtjevima koji će se moći popuniti i ostaviti u za to predviđenoj kutiji svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati. Izdane propusnice moći će se preuzeti u vrlo kratkom roku nakon predanog Zahtjeva.

 

VAŽNE NAPOMENE:

  • obrtnici, OPG-ovi i pravne osobe izdaju propusnice za svoje djelatnike  (odnosno sami sebi)
  • stožer CZ-a Općine Petrijanec ne izdaje propusnice za građane drugih gradova i općina, ti građani traže propusnice od stožera u svojim gradovima ili općinama
  • Kretanje unutar područja jedinice lokalne samouprave (općine ili grada) dozvoljeno je uz predočenje osobne iskaznice.

 

 

 

Zahtjev za izdavanje propusnice Općine Petrijanec

 

 

Skip to content