Odaberite
IZOBRAZBA O SIGURNOM RUKOVANJU I PRIMJENI PESTICIDA ZA MJEŠTANE OPĆINE PETRIJANEC

Pozivaju se mještani Općine Petrijanec dana 29. veljače 2020. (SUBOTA) na izobrazbu o sigurno rukovanju i primjeni pesticida u 16:00 sati u Društveni dom Petrijanec.
Cijena dopunske izobrazbe iznosi 150,00 kn, a cijena osnovne izobrazbe iznosi 370,00 kn.

Mještanima s područja Općine Petrijanec, Općina subvencionira izobrazbu u iznosu od 100,00 kn. Ukupna cijena dopunske izobrazbe iznosi 150 kuna (predavanje,trošak izrade iskaznice i trošak polagajna ispita), od čega će Općina subvencionirati mještanima Općine Petrijanec trošak predavanja dopunske izobrazbe i trošak izrade iskaznice (ukupno 100 kn), te osigurati prostor za održavanje tečaja, a korisnici će podmiriti trošak polaganja ispita, odnosno 50 kuna.

Svi zainteresirani moraju se prijaviti:
– u prostorijama Općine Petrijanec svakim radnim danom od 07-15 sati
– na broj telefona: 042/714-220
Prijave se primaju najkasnije do 27. veljače 2020. godine.

 

Sukladno Zakonu o održivoj upotrebi pesticida (NN 14/14 i 115/18), te Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), svi profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici moraju redovito obnavljati stečeno znanje dopunskom izobrazbom najkasnije u roku od 5 godina nakon stjecanja osnovne izobrazbe, kako bi mogli nastaviti koristiti pesticide u okviru obavljanja svojih aktivnosti. Trgovačko društvo DMD Naturalis d.o.o. ovlašteno je provoditi izobrazbu prema sljedećim modulima, kategorijama i potkategorijama:

Polaganje ispita; 50,00 kn za sve module polaznika sukladno Pravilniku o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida.
Trošak izrade iskaznice: 30,00 kn
PDV uključen u cijene.

 

Skip to content