Odaberite
Upis djece u predškolu za školsku godinu 2019./2020. – dječji vrtić

DJEČJI VRTIĆ BAMBI

PODRUŽNICA PETRIJANEC

VLADIMIRA NAZORA 40a

 P O Z I V

Na temelju članka 6. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Bambi, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bambi objavljuje oglas za upis djece u predškolu za školsku godinu 2019./2020.

Zahtjevi za upis primat će se od 19. 12. 2019. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Bambi, svakog radnog dana u vremenu od 8:00 – 15:00.

Zahtjev za upis  podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području općine  Petrijanec, za djecu školske obveznike, rođenu između 1. travnja 2013. i 31. ožujka 2014.

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se u prostorijama Vrtića.

Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon:  042/ 499-091

U  Petrijancu, 19. 12. 2019. godine.

UPRAVNO VIJEĆE DV BAMBI

Skip to content