Odaberite
Predavanje „Kako upravljati kućnim budžetom?“

U sklopu provedbe projekta Humanitarni paket za sjevernu Hrvatsku koji se provodi uz potporu Fonda europske pomoći za najpotrebitije i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u Majerju  04. 06. 2019. u prostorijama Vatrogasnog doma uspješno je održana  radionica o financijskoj pismenosti i upravljanja kućnim budžetom kao jedna od dodatnih aktivnosti .

Radionica je organizirana u suradnji sa Općinom Petrijanec za zainteresirane mještane. Uz provedbu radionice podijeljeni su priručnici o financijskoj pismenosti i upravljanju kućnim budžetom.

U radionicu aktivno su se uključili članovi Udruge umirovljenika Općine Petrijanec .

Skip to content