Odaberite
Zahtjev za izravnu dodjelu financijskih sredstava – UDRUGE

U ožujku 2015. godine na snagu je stupila Uredba o mjerilima, kriterijima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15), kojom se bitno mijenja dosadašnji način financiranja organizacija civilnog društva u slučajevima kada se dodjeljuju sredstva iz javnih izvora.
S ciljem postizanja veće transparentnosti u postupcima dodjeljivanja financijskih sredstava iz javnih izvora, sredstva se udrugama raspoređuju samo putem javnih natječaja, odnosno javnih poziva.

Dodjele izravnih potpora udrugama su iznimke koje su moguće samo u slučajevima definiranim Uredbom – članak 6. stavak 3. Uredbe i i članak 5. stavak 2. te “ODLUKE o izravnoj dodjeli sredstava financijske potpore prema programima rada Udruga sa sjedištem na području Općine Petrijanec”.

Jedan od takvih slučajeva je, iznimna mogućnost dodjele financijskih sredstava udrugama bez objavljivanja javnog natječaja, odnosno, javnog poziva samo za aktivnosti koje iz opravdanih razloga. Ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih programa i projekata udruga.

Uz to, udruga mora udovoljavati preduvjetima za dobivanje sredstava iz javnih izvora iz članka 5. Uredbe.

Napominje se da se sve odredbe Uredbe i drugih pozitivnih propisa vezanih uz financiranje udruga na odgovarajući način primjenjuju i u slučajevima kada se financijska sredstva iz proračuna Općine dodjeljuju izravnom potporom, poput planiranja financijskih sredstava, ugovaranja, praćenja financiranja, javnog objavljivanja i izvještavanja.

Zahtjeve za izravne potpore podnose na propisnim obrascima: Obrazac zahtjeva, Obrazac proračuna, te Izjave uz zahtjev.

 

 

 

Skip to content