Odaberite
EDUKATIVNO PREDAVANJE O NAČINU PRUŽANJA JAVNIH USLUGA PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA OD 01. SRPNJA

Jučer su u Društvenom domu Petrijanec i u Društvenom domu Nova Ves održane edukacije novog načina prikupljanja otpada. Nakon uvodnog govora načelnika Željka Posavca, mještanima se obradio Robert Briški predstavnik Čistoće d.o.o. Prezentacije su bile odlično posjećene te se zahvaljujemo ovom prigodom svim mještanima na suradnji.

Ono što se mijenja, a uvjetovano je novim zakonodavstvom prilagođenom pravilima Europske unije, prije svega je obaveza svakog domaćinstva da sortira otpad. U općini Petrijanec i do sada je postojalo sortiranje, papira, metala, tekstila… a ono što je novo je odvajanje biorazgradivog otpada.

Obaveza svake jedinice lokalne samouprave je da značajno smanji količinu nerazvrstanog otpada koji proizvodi, do 50% do 2021. godine. Poznato je da u nerazvrstanom otpadu najveći maseni udio predstavlja upravo biorazgradivi otpad pa će u idućem periodu upravo na ovu vrstu otpada biti stavljen naglasak. Zbog odvajanja biorazgradivog otpada značajno će se smanjiti količine u crnim kantama s miješanim otpadom, pa će tako od 1. srpnja Čistoća te kante prazniti svaki drugi tjedan a raspored odvoza možete vidjeti ovdje:

raspored odvoza otpada

Skip to content