Odaberite
NAJAVA OBJAVE NATJEČAJA ZA NOVČANU  POMOĆ NADARENIM STUDENTIMA

Dragi studenti s područja Općine Petrijanec,

Kao i svake godine, Općina Petrijanec daje novčanu pomoć nadarenim studentima. Studentima za akademsku  2017/2018. godinu dodijeliti će se stipendija u visini mjesečnog iznosa:

  • studentima polaznicima visokih učilišta sa sjedištem na području Varaždinske županije u mjesečnom iznosu od 300,00 kuna, te
  • studentima polaznicima visokih učilišta sa sjedištem na području Međimurske županije u mjesečnom iznosu od 350,00 kuna, te
  • studentima  polaznicima visokih učilišta sa sjedištem izvan Varaždinske i Međimurske županije na području Republike Hrvatske ili u stranoj državi u mjesečnom iznosu od 600,00 kuna.

Konačan broj stipendija utvrditi će se utroškom sredstava iz proračuna Općine Petrijanec, a prema utvrđenoj rang listi kandidata. Stipendija će se isplaćivati od 02. listopada 2017 (početak semestra) do 15.  srpnja 2018 (završetak ljetnog ispitnog razdoblja).

Ovim putem obavještavam Vas da će natječaj za novčanu pomoć nadarenim studentima s područja Općine Petrijanec biti objavljen u sljedećem broju Varaždinskih vijesti 14. studenog 2017. te će biti otvoren 15 dana od dana objave u lokalnom tjedniku kao i oglasnoj ploči i na internetskim stranicama Općine Petrijanec. Na internetskim stranicama Općine Petrijanec moći ćete preuzeti tekst natječaja i pripadajući obrazac koji ćete ispunjavati prilikom prijave na natječaj.

Pozivam Vas da se odazovete na natječaj!

OPĆINSKI NAČELNIK

Željko Posavec, mag.ing.mech.

Skip to content