Odaberite
Lovačko društvo “Šljuka” Petrijanec

LOVSTVO

Pogodna klima, plodna polja, prostrane šume i šumarci preduvijet su za razvoj lovne privrede. Sve navedene pogodne stanišne prilike, uvidio je i grof Marko Bombelles ( st.),koji udario temelje organiziranom lovstvu na prostorima Varaždinske županije i gospodarenju fazanskom divljači u Hrvatskoj. Naime , on je oko 1870 iz Južne Moravske dopremio veću količinu fazana i udomio ih na svojim  imanjima,a među njima i na vlastelinstvu Komar i Zelendvor  . Grof Bombelles predvidio je da će se na vlastelinstvu uzgojiti mnoštvo divljači i već sljedeće godine prilazi se organiziranoj proizvodnji, od sadnje šuma i uređenju šumskih prosjeka i staza, nabave divljači – kunića i divljih zečeva,fazana i jarebica, ali također srneče i jelenske divljači,a zbog kojih su se izgradili i “zvjerinjaci”.Lovištima grofovije upravljao je Čeh njemačkog podrijetla , kraljevski nadšumar Paul Wittmann(1844-1920). Zahvaljujući znanju i vještini šumarnika Wittmann-a, lovište doživljava pravo lovno čudo; tisuče zečeva i fazana , brojna jelenska i srneča divljač namnožila se u lovištu.

grofmarko

Grof Marko Bombelles (ml.) nastavio je lovnu tradiciju svog oca

kraljavskinadsumar

Kraljevski nadšumar Paul Wittmann

    
 

 

 

 

 

 

 

 

Pod stručnim vođenjem vlastelinstva grofovske obitelji Bombelles, “Zelendvor” je sa susjednim lovištima narastao u veliko i bogato europsko lovište, uzorno lovno gospodarstvo u kojemu su rado boravili mnogi domaći i strani lovci. Bogatstvo lovnog fonda, etički odnos prema divljači i lovcima-gostima, a prema staroj europskoj i austro-ugarskoj lovnoj tradiciji , privlačio je mnoge ugledne lovce , predstavnike grofovskih obitelji i tadašnje veleposjednike. Tako su zelendvorsko lovište posjećivali i austrijski nadvojvoda Franjo Ferdinand, kralj Aleksandar Karađorđević sa suprugom kraljicom Marijom , a kasnije u drugoj polovici  20st. i  Josip Broz Tito.

franjoferdinand

Nadvojvoda Franjo Ferdinand s grofom Markom Bombellesom (ml.) 30.ožujka.1895

divljaculovistuzelendvor

Ulov divljači u lovištu “Zelendvor” ( 1930. )

                                                     

 

 

 

 

 

Koliko je uistinu bilo dobro vođeno i bogato lovište , pokazuje podatak iz lovne sezone 1885/86 gdje je u revivirima “Zelendvor”, Komar i Majerje ukupno ulovljeno 3440 zečeva, 4178 faza, 4106 poljskih jarebica, 81 divlji kunič itd., a sveukupno 14 210 komada, sa ostalom plemenitom divljači i grabežljivcima .


Lovačko društvo “Šljuka” Petrijanec

LD “Šljuka” osnovano je 1947.godine. Pripada mu lovna površina od 4000 hektara. Brigu o divljači vodilo je oko 35 članova sve do 1964.godine, kada je osnovano Lovno poduzeće “Zelendvor”. U interesu razvijanja lovne privrede, društvu je oduzeto zemljište i na taj način je prestalo djelovati.

kartalovista

Karta županijskog lovišta V/104 Petrijanec

Zaljubljenici u lov, nostalgičari na čelu sa Drvar Franjom počasnim predsjednikom društva, 1990.godine, pokrenuli su ideju za  ponovno osnivanje društva, a ista se ostvaruje 04.08.1991.godine na službenoj osnivačkoj skupštini. Zasluge za taj događaj pripadaju osnivačima -članovima društva 1991.godine; Franjo Bešvir, Franjo Drvar, Marijan Drvar, Miljanko Drvar, Stjepan Drvar, Slavko Jakopanec, Stjepan Križnjak,Vladimir Kurečić, Zlatko Mušić, Ivan Sokač, Mihovil Šprem i Franjo Videc. 1995 godine nakon licitacije za dodijelu lovišta na području Varaždinske županije, društvo potpisuje ugovor o zakupu zajedničkog otvorenog lovišta broj V/104 ukupne površine od 2 872 ha, a time i ostvaruje svoj dugogodišnji cilj o povratku lovišta , oduzetog 1964 godine.

otvaranjelovackogdoma

Službeno otvoranje lovačkog doma “Šljuka” Petrijanec 25.08.2007

Blagoslov društvene zastave 25.08.2007- predsjednik Ivan Kutnjak i kum Ivan Topolnjak

Blagoslov društvene zastave 25.08.2007- predsjednik Ivan Kutnjak i kum Ivan Topolnjak

 

 

 

 

 

 

 

Požrtvovnim radom, odricanjem u materijalnom i financijskom pogledu svih članova društva , društvo doživljava veliki uzlet u svim segmentima djelovanja . 24.05.2005 godine uz več postoječi objekat streljane i ribnjaka , počinje izgradnja lovačkog doma. Nakon tri godine i tri mjeseca , točnije 25.08.2007 lovački dom je i služebeno otvoren. Uz dobrovoljni rad članova društva, velike zasluge u organizaciji i prikupljanju sredstava ( cca. 3 000 000,00 kn )za izgradnju doma pripadaju Ivanu Kutnjaku tadašnjem predsjedniku društva ujedno i predsjedniku Županijskog lovačkog saveza, opčini Petrijanec i načelniku Vladimiru Kurečiću , Županiji Varaždin , Ivanu Topolnjaku i Termoplin d.d Varaždin. Sveukupno u izgradnji lovačkog doma sudjelovalo je 65 donatora.

lovackidom

Lovački dom,  streljana i volijera za uzgoj fazanske divljači

Ugovor o produljenju lovozakupa potpisan je 2005/06 i 2016 godine . Društvo trenutno broji 55 članova i jedan pripravnik . Funkciju predsjednika društva obnaša Hinko Drvar, tajnika Nikola Dombaj  i lovnika Marijan Drvar.

Lovište pripada nizinskom tipu lovišta Republike Hrvatske, a največim djelom smješteno je uz  rijeku Dravu, zapadno od grada Varaždina uz granicu sa Republikom Slovenijom. Lovište je namjenjeno za prirodni uzgoj normalno razvijene , zdrave i otporne divljači, za zaštitu divljači i životinjskih vrsta koje u njemu obitavaju ili kroz njega prolaze i za korištenje divljači u cilju postizanja gospodarskog učinka. Glavne vrste i broj divljači koja se prema mogućnostima staništa može uzgajati su srna  , divlja svinja, zec, fazan i trčka skvržulja.

Srna obična

Srna obična

Divlja svinja

Divlja svinja

Fazan, zec, trčka skvržulja

Fazan, zec, trčka skvržulja

Skip to content