Odaberite
Obavijest o osiguranju

Općina Petrijanec organizira i subvencionira osiguranje poljoprivrednih usjeva, nasada i mliječnih krava.

Osiguranje se vrši u Društvenom domu u Petrijancu od strane osiguravajućih kuća u slijedeće dane:

  • 18. svibnja 2016. (srijeda) od 09:00 do 17:00 sati
  • 19. svibnja 2016. (četvrtak) od 09:00 do 17:00 sati
  • 20. svibnja 2016. (petak) od 09:00 do 17:00 sati
Skip to content