Odaberite
Poziv udrugama na radionicu za vođenje financija

Stupanjem na snagu novog Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, od 01.01.2015. godine uvele su se novine za udruge sa područja RH. Udruge koje vode jednostavno knjigovodstvo (koje su u prethodne 3 godine poslovanja imale prihode i imovinu manje od 230.000 kn, te koje postoje duže od 3 godine) po novom Zakonu trebaju:

  1. biti upisane u registar neprofitnih organizacija (RNO) – bez upisa u RNO ne mogu dobivati sredstva iz javnih izvora (državni proračun i proračun JL(R)S-a)
  2. voditi knjigu blagajne, knjigu primitaka i izdataka, knjigu ulaznih računa, knjigu izlaznih računa, popis dugotrajne imovine
  3. predavati izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava
  4. predavati godišnji izvještaj o primicima i izdacima koji će biti javno objavljen u RNO
  5. provoditi popis imovine na kraju godine (inventura)

 Kroz rad i savjetovanje sa malim udrugama uočeni su slijedeći problemi:

  1. udruge nemaju kapaciteta pratiti sve zakonske promjene (npr. članovi udruge umirovljenika nemaju znanja i pristup korištenju interneta dok su sve zakonske promjene dostupne većinom on-line)
  2. članovi udruga nemaju kapaciteta za financijsko upravljanje organizacijom (često su osobe zadužene za financije volonteri udruge koji nemaju vremena baviti se administracijom ili nisu stručni po pitanju financijskog upravljanja)
  3. udruge nemaju financijska sredstva za plaćanje knjigovodstva

Najbolji pristup u rješavanju navedenih problema je provedba jednodnevnih interaktivnih radionica gdje će sudionici kroz praktične primjere, rad u grupama i individualni pristup dobiti znanja i biti osposobljeni za samostalno vođenje financija u skladu sa zakonom, ali i da svoje znanje prenesu svojim suradnicima i partnerima. Za vrijeme prijenosa znanja drugim organizacijama, sudionici će utvrditi svoje znanje, ali isto tako otkriti što im još nije jasno i na kojim područjima još trebaju pomoć i potporu. Nakon edukacije će članovi udruge primijeniti naučeno u svojim organizacijama, uz individualno savjetovanje za sudionike edukacije.

Iz tog razloga LAG Sjeverozapad organizira radionicu “Jednostavno knjigovodstvo za udruge” koja će se održati u Društvenom domu u Petrijancu, na adresi Trg sv. Petra 8 (iza zgrade općine), 21. i 22. siječnja 2016.godine, (četvrtak i petak) s početkom u 16:00 sati. Radionica je namijenjena udrugama s područja općina Petrijanec, Sračinec, Cestica i Vinica. Poželjno je da se na radionice odazove predstavnik udruge koji vodi papirologiju.

Program radionice:
*Što sve organizacije u sustavu jednostavnog knjigovodstva moraju znati o “Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija” sa pripadajućim pravilnicima
*Registar neprofitnih organizacija (tko, gdje, kako, kada?)
*Obavezne knjige jednostavnog knjigovodstva (primjeri ispunjavanja uz najčešće stavke troškova – blagajna, putni nalozi, računi za usluge, izvodi iz banke, članarine, donacije, obavljanje gospodarske djelatnosti, imovina i sl.)
*Provođenje popisa dugotrajne imovine (odluka o popisu, inventurne liste, izvještaj komisije)
*Izrada godišnjeg izvještaja o primicima i izdacima
*Izrada izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava

Skip to content