Odaberite
Poziv na tečaj održive uporabe pesticida

Općina Petrijanec u suradnji sa Srednjom školom Opeka iz Vinice organizira tijekom siječnja još dva tečaja održive uporabe pesticida. Prvi tečaj će se održati u društvenom domu u Petrijancu 14., 15. i 16. siječnja 2016. godine s početkom u 17:00 sati za zainteresirane polaznike iz Petrijanca, Strmca Podravskog, Družbinca i Zelendvora, dok će se drugi tečaj održati u društvenom domu u Novoj Vesi Petrijanečkoj 21.,22. i 23. siječnja 2016. godine s početkom u 17:00 sati za polaznike iz Nove Vesi i Majerja.

U skladu s odredbama Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012), sve osobe koje prilikom obavljanja svoga rada na bilo koji način dolaze u doticaj sa pesticidima moraju završiti program izobrazbe o sigurnom rukovanju pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida. Program izobrazbe namijenjen je osobama koje koriste pesticide za zaštitu bilja u poljoprivrednoj proizvodnji, pri održavanju parkova, okućnica, sportskih terena i ostalih javnih površina, ili se bave njihovom proizvodnjom, skladištenjem i prodajom. Cilj izobrazbe je osigurati održivu uporabu pesticida smanjenjem rizika i učinaka uporabe na zdravlje ljudi i okoliš te poticanje postupaka integrirane zaštite bilja.

Nakon posljednjeg predavanja održati će se i ispit. Uvjeti koje polaznik mora zadovoljavati da može prisustvovati predavanjima i pristupiti ispitu je da ima navršenih 18 godina i završeno minimalno osmogodišnju osnovnu školu. Cijena edukacije iznosi 360,00 kn (tečaj, priručnik, ispit i iskaznica).

Općina Petrijanec će sufinancirati troškove po domaćinstvu u iznosu od 150,00 kn.

Skip to content