Odaberite
Održan tečaj održive uporabe pesticida

U razdoblju od 03. prosinca do 05. prosinca 2015. godine, Općina Petrijanec u suradnji sa Srednjom školom Arboretum Opeka organizirala je tečaj održive uporabe pesticida. Edukacija se održala u društvenom domu u Petrijancu u kojoj je sudjelovalo pedesetak polaznika sa područja općine Petrijanec.

U skladu s odredbama Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012), sve osobe koje prilikom obavljanja svoga rada na bilo koji način dolaze u doticaj sa pesticidima moraju završiti program izobrazbe o sigurnom rukovanju pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida. Program izobrazbe namijenjen je osobama koje koriste pesticide za zaštitu bilja u poljoprivrednoj proizvodnji, pri održavanju parkova, okućnica, sportskih terena i ostalih javnih površina, ili se bave njihovom proizvodnjom, skladištenjem i prodajom. Cilj izobrazbe je osigurati održivu uporabu pesticida smanjenjem rizika i učinaka uporabe na zdravlje ljudi i okoliš te poticanje postupaka integrirane zaštite bilja.

Nakon posljednjeg predavanja u subotu je održan i ispit, s preduvjetom da je polaznik imao navršenih 18 godina i završeno minimalno osmogodišnju osnovnu školu. Cijena edukacije je iznosila 360,00 kn (tečaj, priručnik, ispit i iskaznica). Općina Petrijanec je sufinancirala troškove po domaćinstvu u iznosu od 150,00 kn.

Općina Petrijanec je u proljeće 2015. godine već organizirala i sufinancirala 3 grupe za zainteresirane polaznike tako da je do sada, uz ovu četvrtu grupu, edukaciju uspješno završilo dvjestotinjak mještana.

Početkom 2016. godine će biti organizirane još dvije završne grupe za zainteresirane, jedna u Petrijancu, a druga u Novoj Vesi Petrijanečkoj. Točan termin održavanja će biti naknadno objavljen.

Skip to content