Odaberite
Naši tamburaši nastupili na 22. Susretu tamburaških orkestara i sastava u Dugom Selu

U organizaciji Hrvatskog sabora kulture i suorganizaciji Zajednice kulturno umjetničkih udruga Zagrebačke županije, grada Dugog Sela, KUD-a „Preporod“ i HDS ZAMP-a, u Dvorani „Preporod“ u Dugom Selu 3. i 4. listopada 2015. održao se 22. Susret hrvatskih tamburaških orkestara i sastava. Na Susretu je nastupilo 10 najboljih tamburaških orkestara i 13 najboljih tamburaških sastava s oko 400 tamburaša, izabranih na županijskim smotrama od strane selektora te gosti – Tamburaški orkestar “Šmartno” iz Slovenije. Ove godine za Susret se prijavilo i u selekciji aktivno participiralo 69 tamburaških orkestara i koncertnih sastava iz 9 hrvatskih županija s oko 1100 izvođača!
Selektori Željko Bradić, Mihael Ferić, Siniša Leopold, Ivan Potočnik i Dražen Vargaodabrali su slijedeće sudionike Susreta u kategoriji koncertnih orkestara: Tamburaški orkestar HKUD-a „Petar Zrinski“ Vrbovec, Tamburaški orkestar KUD-a “Sv. Juraj Draganić”, Tamburaški orkestar KUD-a “Belica”, Tamburaški orkestar KUD-a „Tamburica“ Staro Petrovo Selo, Tamburaški orkestar KUD-a „Kaj“ Zlatar Bistrica, Tamburaški orkestar Centra tradicijske kulture Varaždin te Tamburaški orkestar KUD-a „Gaj“ Zagreb.  U kategoriji folklornih orkestara nastupali su: Tamburaški orkestar KUD-a “Bistra”, Tamburaški orkestar KUD-a „Lovro Ježek“ Marija Bistrica i Tamburaški orkestar KUD-a “MAK” Trnovec.
U kategoriji koncertnih sastava 22. Susreta nastupali su: Tamburaška sekcija KUD-a “Pregrada”, Kulturno umjetnička udruga „Zasadbreg“ i Tamburaški sastav KUD-a „Ježek“ Beretinec, a u kategoriji folklornih sastava: Tamburaški sastav KUD-a „Zvon“ Mala Subotica, KUD „Preporod“ Dugo Selo, Tamburaška sekcija Hrvatskog seljačkog pjevačkog društva „Sljeme“ Šestine-Zagreb, Tamburaški sastav KUD-a ”Klek” Ogulin, Tamburaški sastav KUD-a „Kraluš“ Stupnik, Tamburaši KUD-a „Javor“ Jazavica-Voćarica-Roždanik, Tamburaški sastav KUD-a „Lobor“, Tamburaški sastav KUD-a „Petrijanec“, Tamburaški sastav KUD-a “Rudar Glogovac” te Tamburaški sastav folklornog ansambla “Slavonski Brod”.
Pokroviteljstvo 22. Susreta potpisuje Ministarstvo kulture RH, Zagrebačka županija, a supokroviteljstvo turističke zajednice Zagrebačke županije i grada Dugog Sela.

Skip to content