Odaberite
  1. izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijanec za 2018. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 100/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz10018.pdf

 

  1. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Petrijanec za 2018. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 100/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz10018.pdf

 

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Petrijanec za 2018. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 100/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz10018.pdf

 

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 2018. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj  100/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz10018.pdf

 

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 2018. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 100/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz10018.pdf

 

Izvješće trgovačkog društva Priroda d.o.o. i financijsko izvješće trgovačkog društva Priroda d.o.o.

 

Zaključak o prihvaćanju izvješća trgovačkog društva Priroda d.o.o. i financijsko izvješće trgovačkog društva Priroda d.o.o.

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 100/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz10018.pdf

 

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijanec za 2018. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj  100/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz10018.pdf

 

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijanec za 2019. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 100/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz10018.pdf

 

Skip to content