Odaberite
Pravovaljane kandidacijske liste i zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Petrijanec

Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Petrijanec – HDZ, HSS, HSLS

Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Petrijanec – NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI

Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Petrijanec – SDP

Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Petrijanec

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv Rješenja može se podnijeti prigovor Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Petrijanec u roku od 48 sati od izvršene radnje objave lista.

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Petrijanec dužno je odlučiti o prigovoru u roku od 48 sati od primitka prigovora.

 

*Objavljeno 30. travnja 2021. godine u 11:38 sati

Skip to content