Odaberite

Izmjene i dopune Odluke o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 42/17

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz4217.pdf

 

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 42/17

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz4217.pdf

 

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 42/17

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz4217.pdf

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Petrijanec za 2016. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 43/17

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz4317.pdf

 

Odluka o visini naknade za rad zamjenika Općinskog načelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 43/17

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz4317.pdf

 

Odluka o visini naknade za rad Općinskog načelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 43/17

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz4317.pdf

 

Odluka o visini naknade članovima Općinskog vijeća Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 43/17

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz4317.pdf

Skip to content