Odaberite

1. Izvješće o mirovanju mandata općinske vijećnice i početku obnašanja dužnosti zamjenika

1.1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o mirovanju mandata općinske vijećnice i početku obnašanja dužnosti zamjenika općinske vijećnice

2. Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova

3. Polugodišnje izvješće općinskog načelnika

3.1. Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika

4. Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara_2023_Općina Petrijanec_nacrt

5. Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe GPP unapređenja zaštite od požara za 2022_Općina Petrijanec

5.1. Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara

6. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022_Općina Petrijanec

6.1. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Općine Petrijanec u području prirodnih nepogoda

7. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera na području Općine Petrijanec u 2022. godini

7.1. Zaključak o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera

8. Izvješće o provedbi PGO za 2022_Općina Petrijanec

8.1. Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi PGO

9. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka

10. Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade članovima Općinskog vijeća

11. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu

12. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom redu na području Općine Petrijanec

13. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade

14. Odluka o isplati financijskih sredstava Vatrogasnoj zajednici općine Petrijanec

15. Odluka o ekonomskoj cijeni Dječjeg vrtića Bambi

16. Odluka o visini paušalnog poreza za robinzonski smjestaj

17. Odluka o davanju na privremeno i povremeno korištenje prostora Općine Petrijanec

Skip to content