Odaberite

1. Izvješće o mirovanju mandata općinske vijećnice i početku obnašanja dužnosti zamjenika općinske vijećnice
1.1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o mirovanju mandata općinske vijećnice i početku obnašanja dužnosti zamjenika općinske vijećnice
2. Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za statutarno – pravna pitanja i mandatne poslove
3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Petrijanec za 2021. godinu
4. Izvještaj o provedbi Razvojnih programa Općine Petrijanec za 2021. godinu
5. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Petrijanec za 2021. godinu
6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Petrijanec za 2021. godinu
7. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 2021. godinu
8. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 2021. godinu
9. Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Petrijanec
10. Odluka o izgledu i sadržaju službene iskaznice, značke te izgledu službene odore komunalnog redara
11. Odluka o kriterijima za preuzimanje obveze plaćanja cijene za dio javne usluge koja se odnosi na odvojeno prikupljanje, prijevoz i obradu pelena izdvojenih iz miješanog komunalnog otpada (KBO 20 03 01) za korisnike iz kategorije kućanstava na području Općine Petrijanec
12. Odluka o financiranju asistenta za rad s djecom sa teškoćama u razvoju u Dječjem vrtiću “Bambi”
13. Odluka o financiranju asistenta za rad s djecom sa teškoćama u razvoju u Dječjem vrtiću “Bambi”
14. Odluka o financiranju asistenta za rad s djecom sa teškoćama u razvoju u Dječjem vrtiću “Bambi”

Skip to content